1r de batxillerat 2017/2018

Grup: 1r BATXILLERAT CIÈNCIES
1r BATXILLERAT HUMANÍSTIC

AssignaturProfessor/aAula

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
8:00
9:00
Tutoria
Frederic Guicherd
8 P
Castellà
Julio Hernando
8 P
Filosofia i ciutadan
Mercedes Muelas
8 P
Castellà
Julio Hernando
8 P
Anglès
Frederic Guicherd
8 P
9:00
10:00
Economia
Anna Vela
INFO2 P
Biologia
Teresa Carné
LBIO P
Anglès
Frederic Guicherd
8 P
Educació física
Olga Pardo
8 P
Llatí
Helena Serra
6 P
Matemàtiques aplicad
Alejandro Valero
8 P
Física
Montse Codina
LFIQ P
Ciències de la terra
Teresa Carné
LBIO P
Educació física
Olga Pardo
8 P
10:00
11:00
Filosofia i ciutadan
Mercedes Muelas
8 P
Economia d’empresa
Alejandro Valero
11 P
Matemàtiques
Meritxell Martin
8 P
Anglès
Frederic Guicherd
8 P
Economia d’empresa
Alejandro Valero
10 P
Matemàtiques
Meritxell Martin
8 P
Economia d’empresa
Alejandro Valero
8 P
Matemàtiques
Meritxell Martin
INFO1 P
11:00
11:30
11:30
12:30
Economia d’empresa
Alejandro Valero
10 P
Matemàtiques
Meritxell Martin
8 P
Català
Roser Domènech
8 P
Història del món con
Andreu Varela
8 P
Química
Montse Codina
LFIQ P
Català
Roser Domènech
INFO2 P
Història del món con
Andreu Varela
8 P
Química
Montse Codina
LFIQ P
12:30
13:30
Ciències món cont.
Montse Puigdomènech
8 P
Llatí
Helena Serra
6 P
Matemàtiques aplicad
Alejandro Valero
8 P
Física
Montse Codina
LFIQ P
Ciències de la terra
Teresa Carné
INFO4 P
Economia
Anna Vela
8 P
Biologia
Teresa Carné
INFO4 P
Ciències món cont.
Montse Puigdomènech
8 P
Economia
Anna Vela
8 P
Biologia
Teresa Carné
LBIO P
13:30
14:30
Història del món con
Andreu Varela
8 P
Química
Montse Codina
INFO2 P
Història del món con
Andreu Varela
8 P
Química
Montse Codina
LFIQ P
Llatí
Helena Serra
6 P
Matemàtiques aplicad
Alejandro Valero
8 P
Física
Montse Codina
LFIQ P
Ciències de la terra
Teresa Carné
LBIO P
Economia
Anna Vela
INFO2 P
Biologia
Teresa Carné
LBIO P
Llatí
Helena Serra
6 P
Matemàtiques aplicad
Alejandro Valero
8 P
Física
Montse Codina
INFO4 P
Ciències de la terra
Teresa Carné
LBIO P