Calendari

2n trimestre 2017/2018

 • 8 de gener: reinici de l’activitat lectiva
 • 6 i 7 de febrer: proves de competències bàsiques de 4t d’ESO
 • 12 de febrer: festa de lliure disposició
 • 9 de març: fi de la 2a avaluació
 • 16 de març: lliurament de les notes de la 2a avaluació
 • del 24 de març al 2 d’abril: vacances de Setmana Santa

Publicat amb anterioritat: 1r trimestre 2017 /2018

 • 14 de setembre: inici de les classes ESO, BTX i CFGM
 • 18 de setembre: inici de classes CFGS
 • 18 d’octubre: reunió amb famílies d’ESO
 • 15 de novembre: reunió amb famílies de BTX
 • 30 de novembre: fi de la 1a avaluació
 • 1 de desembre: lliurament de notes i inici de la 2a avaluació
 • 21 de desembre: no lectiu (eleccions al Parlament de Catalunya)
 • 22 de desembre: últim dia de classe de l’any

Són festius durant aquest trimestre els dies següents:

 • 25 de setembre
 • 12 d´octubre
 • 1 de novembre
 • 6 desembre
 • 7 desembre (lliure disposició)
 • 8 de desembre

Els altres festius de lliure disposició d’aquest curs són dilluns 12 de febrer de 2018 i dilluns 30 d’abril de 2018.

Més informació a l’agenda de l’institut.