La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

S’organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Els cicles s’agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n’hi ha de 2.000, 1.700, 1.400 i 1.300 hores. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.300 o de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 1.700 o de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau mitjà s’obté el títol de tècnic i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic superior.

CICLES FORMATIUS OFERTATS AL NOSTRE INSTITUT

 

I a més , possibilitat de mobilitat internacional.

Més informació sobre el contingut d’aquests estudis al blog dels cicles formatius del Flos.

 

Taller sobre primers auxilis

Taller  i xerrada de l’organització Segunda Oportunidad: els coneixements en primers auxilis poden salvar una vida, com va il·lustrar un dels nostres exalumnes amb la seva experiència personal.
Cliqueu aquí per a més informació.