Organigrama

Organització interna del centre.

  • direcció: Maite Serrano
  • cap d’estudis: Carmen Machí
  • coordinadora pedagògica: Queralt Ciganda
  • secretaria: Gemma Vallduriola
  • departaments (experimentals, matemàtiques, tecnologia, llengües, música, visual i plàstica, educació física, socials, orientació acadèmica,…)
  • tutories
  • consell escolar
  • PAS