Organigrama

Equip directiu
Directora Ramona Solé Torres
Cap d’Estudis Ramon Regué  París
Secretària Administradora Dolors Garriga  Miró
Coordinadora pedagògica Esther Pereta Goberna

 

 

 

 

 

Claustre de professors

Andrés Valdivieso, Cristina Educadora USEE
Barril  Brescó, Carme Llatí
Barrufau Muntanyola, Dolors Ciències Socials
Boixadera Guixes, Núria/ Maria Coll Solé Tecnologia
Castellà  Ribera, Josep Mª Biologia i Geologia
Cinca Morros, Mireia Orientador USEE- Aula Acollida
Freixenet Esteve, Elisabet Llengua Catalan
Garriga  Miró, Dolors Llengua Francesa
Gràcia  Larruy, Pilar Llengua Castellana
Herreros Angrill, Maria Orientadora
Huguet Huguet, Iolanda Matemàtiques
Lunar  Calero, Sònia Educació Física
Mengual  Mulet, Francesc Física i Química
Miralles Vilanova, Montse Dibuix
Olarte  Vives, Mireia Llengua Anglesa
Pascual Pou, Carme Tecnologia
Pelàez  Porras,  Àngels Religió
Pereta Goberna, Esther Llengua Catalana
Planes  Closa, Lídia Llengua Catalana
Regué  París, Ramon Matemàtiques
Rosell Farré, Cristina Processos de Gestió Administrativa
Segú Peralba, Maricel /Jaume Ribalta Fonoll Processos de Gestió Administrativa
Solé Súria, Maria Llengua Castellana
Solé  Torres, Ramona Llengua Anglesa
Sorribes  Escolà, Isabel Matemàtiques
Torrelles Llobera, Anna Ciències Socials
Trepat  Brescó, Vicenç Matemàtiques
Trilla Baldomà, Jordi Tecnologia
Valls  Marquilles, Jordi Física i Química
Vidal  Bertran, Dolors Administració d’empreses
Vidal  Ribes, Eva Carolina Llengua Anglesa
Vilanova   Areny, Teresa Filosofia

 

Departaments i caps de departament

Llengua Catalana i Literatura Lídia Planes
Llengua Castellana i Literatura Carme Barril
Llengües Estrangeres Eva Vidal
Ciències Socials Dolors Barrufau
Matemàtiques Isabel Sorribes
Ciències Experimentals Paco Mengual
Tecnologia Jordi Trilla
Gestió Administrativa Dolors Vidal
Expressió Montse Miralles
Orientació i diversitat Maria Herreros

 

Grups i tutors/es

1r ESO A Pilar Gràcia/ Iolanda Huguet
2n ESO A Lídia Planes/ Cristina Andrés
2n ESO B Anna Torrelles/ Àngels Pelàez
3r ESO A Eva Vidal/ Cristina Andrés
3r ESO B Maria Solé/ Mireia Cinca
4t ESO A Jordi Trilla/ Montse Miralles
4t ESO B Carme Barril
1r BATX Mireia Olarte/ Isabel Sorribes
2n BATX Teresa Vilanova
CFGM Gestió Administrativa 1r Cristina Rosell
CFGM Gestió Administrativa 2n Maricel Segú

 

Altres coordinacions i tutories tècniques
Coord. Activitats i serveis escolars Carme Pascual
Coord. Informàtica Jordi Valls
Coord. Lingüística, intercultural i de cohesió social / Pla Acollida i Integració  Elisabet Freixenet
Gestió de web i xarxes socials Pilar Gràcia
Prevenció de Riscos Laborals Paco Mengual
Formació en centres de Treball Dolors Vidal

 

Personal d’Administració i Serveis
Montse García Subalterna
Carme Puig Administrativa
Cristina Andrés Educadora – USEE
Rosina Zurita / Raül Llovet Subalterna