Consell Escolar

Consell Escolar
Directora del centre i Presidenta del Consell Escolar Ramona Solé  Torres
Cap d’Estudis del centre Ramon Regué  París
Secretària del centre (no és membre del CE, però hi assisteix amb veu i sense vot) Dolors Garriga Miró
Representants del professorat Carme Barril i Brescó
Isabel Gatell Novau
Mireia Olarte Vives
Francesc Mengual  Mulet
Jordi Trilla   Baldomà
Eva Vidal Ribes
Representant del Personal d’Administració i Serveis Carme Puig Codina
Representant de l’Ajuntament Àfrica Reig
Representants de l’alumnat Maria Romanuic
Gerard Camats Penella
Andrea Ampurdanés
Representants dels pares/mares o tutors-es legals de l’alumnat i de l’AMPA Benet Camats Llagunes
Paquita Martí Antolino
Remei Boncompte Penella
Joana Jiménez (AMPA)