Consell escolar

Actualment la composició del Consell Escolar de l’Institut Els Pallaresos és la indicada a continuació:

President                          Xavier Martínez de Villa Barranco

Secretària                         Antu Massoni Guivernau

Cap d’estudis                   Jordi Irazuzta Cardús

Sector professorat          Abel Aparicio Lozano

Agustí Ruiz Barrera

Pilar Reverté Escriba

Miquel Chacón Cubero

Vicent Villena Serrano

Manoli Ripoll Nomen

Sector alumnes               Victor Alcántara Heredero

Álvaro Aparicio Peris

Arnau Barbero Juanes

Sector pares                    Silvia Espejo Parra

Maria Ángeles Morales Jodar

Elisa Rebenaque Sabaté (representant de l’Ampa)

Sector PAS                       Laura Cuello Sobella

Representant de l’Ajuntament  Imma Sánchez Fernández

 

Les comissions que es deriven del Consell Escolar són: Comissió Econòmica i la Comissió Permanent.