Història

El nostre centre va entrar en funcionament el curs 1996-1997, coincidint amb el procés d’implantació progressiva de la LOGSE. La nostra trajectòria ha estat marcada per una gran empenta i iniciativa d’un ampli sector del professorat i, fruit d’aquest treball conjunt, s’han anat desenvolupant nombrosos projectes d’innovació educativa: PAT de l’ESO i Batxillerat, Projecte Salut, Projecte Coeducació, Projecte de Mediació, nombrosos projectes d’Atenció a la Diversitat, Pla Experimental de Llengües Estrangeres, Projecte Compartim Converses, Projecte Fem una Llei…

 

L’Institut El Castell participa d’una tradició de treball i de formació compartida amb elscentres d’Esparreguera i diverses agències municipals (Serveis Socials, Educació,Treball) i comarcals (Educació compartida UEC Balmes, CEE El Pontarró) i del Departament de Salut (ABS, CSMIJ). Els professionals han anat construint espais de formació i recerca que permeten intercanviar experiències i optimitzar la pràctica professional i l’atenció a l’alumnat.

 

L’alumnat i les famílies del nostre centre procedeixen del poble d’Esparreguera en la seva majoria encara que, en menor proporció, en els darrers anys s’ha anat matriculant alumnat de poblacions veïnes, especialment al Batxillerat. Un nombre significatiu de famílies participen i col·laboren en la dinàmica del centre.