Cursos disponibles

APUNTS I POWERPOINTS DE RECOLZAMENT A LES EXPLICADES FETES A L'AULA POLIVALENT I AULA DEMO

Aquí es deixarà informació respectiva als serveis i la temporalització de menús.

Assignatura de 2on de Serveis en Restauració sense contar la UF3 que es realitza a 1er de Serveis.

GESTIÓ DE LA QUALITAT I SEGURETAT I HIGIENE

Recull de documentació Dual

GESTIÓ DELS PRODUCTES TURÍSTICS

AVGE A

M2  DESTINACIONS TURÍSTIQUES

UF2 -UF4

GESTIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS

M4 Protocol i Relacions Públiquess (132h)/4 hores setmana

UF1: Protocol Institucional, empresarial i social (66h)

UF2: Comunicació i atenció al client (46h)

UF3: Relacions públiques en l'àmbit turístic (20h)

Curs Moodle per avaluar el M15 de GAT.

Grups A, B i C

Gestió dels RRHH a l'allotjament turístic. SEGON CURS G.A.T.

Gestió dels RRHH a l'allotjament 1º. CURS G.A.T

Estructura del Mercat Turístic.Serveis d'informació Turística

Productes Obrador

Material didàctic i recursos relatius al mòdul 2 del CFGM Forneria, Pastisseria i Confiteria

TÈCNICA DE MASSES DE LLEVAT

TEORIA

RECEPTES I PROCESSOS

Material, recursos i exercicis del M02

TREBALL DE SINTESI DEL GRUP DE B

explicacions

Teoria i practiques del M01: ELABORACIONS DE FORNERIA I BRIOIXERIA B

Nutrició i Seguretat Alimentària

Curs de mòdul d'Empresa i Iniciativa Emprenedora per als grups de tarda del curs 2017-2018:

  • CFGS GESTIÓ D'ALLOTJAMENT TURÍSITIC (2A)
  • CFGS GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSITCA (2A)
  • CFGS DIRECCIÓ DE SERVEIS (2A)
  • CFGS AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS (1A)
  • CFGS DIRECCIÓ DE CUINA (2A/2B/2C)
  • CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ (2A)
  • CFGM CUINA I GASTRONOMIA (2A)

Aquí trobareu altres temes relacionats amb l'entorn laboral que no són  ni ofertes de feina, ni beques.

Per alumnes que han cursat el CFGS PROCESSOS I QUALITAT EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

Curs on trobareu les enquestes de satisfacció per passar-les al vostre grup classe de tutoria.

En aquest curs trobareu les instruccions i enllaços per poder portar a terme les enquestes de satisfacció