Cursos disponibles

Aquí es deixarà informació respectiva als serveis i la temporalització de menús.

Assignatura de 2on de Serveis en Restauració sense contar la UF3 que es realitza a 1er de Serveis.

APUNTS I POWERPOINTS DE RECOLZAMENT A LES EXPLICADES FETES A L'AULA POLIVALENT I AULA DEMO

La finalitat del mòdul és que l’alumne/a realitzi un projecte, posant en relació els continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i interrelacionant-los , si s’escau, per tal de mostrar el grau d’assoliment de la competència professional.


Elaboració d’un viatge combinat internacional  no europeu ofert a  la vostra agència de viatges, on s’haurà de relacionar els continguts que es demanen en les instruccions del projecte.

AVGE A

M2  DESTINACIONS TURÍSTIQUES

UF2 -UF4

GESTIÓ DELS PRODUCTES TURÍSTICS

GESTIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS

Benvinguts!

Estructura del Mercat Turístic.

Gestió dels RRHH a l'allotjament 1º. CURS G.A.T

Gestió dels RRHH a l'allotjament turístic. SEGON CURS G.A.T.Serveis d'informació Turística

Curs Moodle per avaluar el M15 de GAT.

Grups A, B i C

Recull de documentació Dual

Material didàctic i recursos relatius al mòdul 2 del CFGM Forneria, Pastisseria i Confiteria

Productes Obrador

TÈCNICA DE MASSES DE LLEVAT

TEORIA

RECEPTES I PROCESSOS

Material, recursos i exercicis del M02

TREBALL DE SINTESI DEL GRUP DE B

Teoria i practiques del M01: ELABORACIONS DE FORNERIA I BRIOIXERIA B

Nutrició i Seguretat Alimentària

Curs de mòdul d'Empresa i Iniciativa Emprenedora per als grups de tarda del curs 2017-2018:

  • CFGS GESTIÓ D'ALLOTJAMENT TURÍSITIC (2A)
  • CFGS GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSITCA (2A)
  • CFGS DIRECCIÓ DE SERVEIS (2A)
  • CFGS AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS (1A)
  • CFGS DIRECCIÓ DE CUINA (2A/2B/2C)
  • CFGM SERVEIS EN RESTAURACIÓ (2A)
  • CFGM CUINA I GASTRONOMIA (2A)

RESSOURCES FRANÇAIS 2017-2018

Curs on trobareu les enquestes de satisfacció per passar-les al vostre grup classe de tutoria.