Consell escolar

Participació i corresponsabilització enllaç.

Consell Escolar

Direcció
President  Jaume Cabanes
Secretària Itziar Maestre Cap d’Estudis Núria Sabaté

Representants professorat
Anna Berenguer
Mont Busquets
Eulàlia Pòrtulas
Víctor Lacruz
Cristina Mata

Representants alumnat: Paula Hita, Elena Hita i Marta Pascual

Representants pares i mares: Mercè Sala

Representant PAS: Belén González

Representant Ajuntament de Terrassa: Rosa Mª Rivera