Documentació relativa al procés de licitació del servei de neteja 2018-2

2_PCA_neteja_2018-2. v2

3_PPT_servei_neteja 2018-2

models documents

Data límit de presentació propostes: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d’aquest anunci al DOGC, fins a les 13:30 hores de l’últim dia. Si l’últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorroga fins al següent dia hàbil.

In memoriam

Volem fer un petit homenatge a una gran persona amb qui hem tingut la sort de compartir el camí de la vida des de fa uns anys,

MANAL ARBOUCH KHALLOUFI

(24/01/1995-20/11/2017)

 

“Estenc la mà”

Estenc la mà i no hi ets.
Però el misteri d’aquesta teva absència se’m revela
més dòcilment i tot del que pensava.

No tornaràs mai més, però en les coses
i en mi mateix hi hauràs deixat l’empremta
de la vida que visc, no solitari
sinó amb el món i tu per companyia,
ple de tu fins i tot quan no et recordo,
i amb la mirada clara del qui estimen
sense esperar cap llei de recompensa.

Martí i Pol

 

En aquests moments, és el sentiment que més ens identifica.

La pèrdua d’un ésser estimat sempre deixa una empremta inesborrable.

Sempre estaràs en els nostres cors.