Organigrama

ORGANIGRAMA DE L’INSTITUT CONSELL DE CENT

ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN

Director: Jesús Martín
Cap d’estudis: Cinta Llop
Coordinadora Pedagògica: Gemma Carreño
Secretaria: Carme Arnau

ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ

Coordinadora de 1r cicle ESO: Mª Jesús de la Rica
Coordinador de 2n cicle ESO: Martí Graells
Coordinadora de Batxillerat: Eva Rodriguez
Coordinador d’informàtica, audiovisuals i TIC: Tomeu Riera
Coordinadora LIC: Rosa Mª Pérez
Coordinadora de Suport a l’alumnat sord: Núria Reig
Coordinadora aula d’acollida: Marta Serra
Coordinadora de Biblioteca: Rosa Mª Pérez
Coordinadora de convivència i mediació escolar: Miriam Malagelada
Coordinador de Riscos Laborals: Josep Obiols
Coordinadora equip CREDA:

CAPS DE DEPARTAMENT:

Departament de Llengua catalana i literatura: Mercè Alvarez
Departament de Llengua castellana i literatura: Joan Escalona
Departament d’Anglès: Rosa Lillo
Departament de Ciències Socials: David Galcerà
Departament de Matemàtiques: Toni Arroyo
Departament de Ciències de la Naturalesa: Eva Corrons
Departament de Tecnologia: Ferran Rodriguez
Departament de Visual i Plàstica: Montse Casanovas
Departament d’Educació Física: Mª Jesús de la Rica
Departament de Música: Mª Rosa Molina
Departament de Clàssiques: Privat Rodriguez

EQUIPS TUTORIALS

Primer cicle d’ESO

Tutores 1 A ESO: Virginia Vallejo/Miriam Malagelada
Tutora 1 B ESO: Teresa Gonzalez
Tutora 1 C ESO: Sònia Pinyol
Tutora 1 D ESO: Susanna Mató
Tutora 2 A ESO: Mertixell Escuder
Tutors 2 B ESO: Ferran Rodriguez/Núria Reig
Tutor 2 C ESO: Josué Bàrcia
Tutora 2 D ESO: Glòria Cònsol

Segon cicle d’ESO

Tutor 3 A ESO: Lluis Fuster
Tutora 3 B ESO: Pilar Díaz
Tutors 3 C ESO: Pau Carceller/Esther Elipe
Tutor 3 D: Tomeu Riera
Tutora 4 A ESO: Laura Lahoz
Tutora 4 B ESO: Concepció Bernades
Tutora 4 C ESO: Gemma Guim
Tutor 4D ESO: Borja LLopis

Batxillerat

Tutora 1 Btx: Eva Rodriguez
Tutora 2 Btx: Rosa Lillo
Tutora 1r Btx Artístic: Marina Estaña
Tutor 2n Btx Artísitc: Miquel Paton

EQUIP D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT SORD

Psicopedagogues (Alumnat Sord): Núria Reig, Glòria Cònsol, Esther Elipe, Miriam Malagelada, Montserrat García.
Logopedes (CREDA): Meritxell Cervantes, Antonio Cabanillas, Carme Benaiges.
Psicopedagog (CREDA)
Psicopedagoga de Centre: Gemma Carreño, Luna Poncelas

PERSONAL D’ATENCIÓ EXTERNA

EAP: Elena Burguera
Assessor LIC: Isidre Moreso
Programa Salut-Escola: Isabel Solís

PROFESSORAT I PERSONAL DE SERVEIS

EQUIP DOCENT 1r ESO

Professora de Matemàtiques : Virginia Vallejo
Professores de Llengua Catalana :
Sònia Pinyol, Marta Serra
Professores de Llengua Castellana:
Teresa González, Marta Serra
Professora de Tecnologia :
Sabina Ferré
Professora de Ciències Naturals :
Susanna Mató
Professores de Llengua Anglesa :
Eva Garcia, Gemma Guim
Professora de Ciències Socials :
Ariadna Estevez
Professors de Religió/Ètica :
Carme Arnau, Ariadna Estevez, Concepció Bernades, David G.
Professora de Música :
Mª Rosa Molina
Professora d’Educació Física :
Mª Jesús de la Rica.
Professors Visual i Plàstica:
Montse Casanovas, Borja Llopis.
Professora d’Aula d’Acollida:
Marta Serra.
Logopeda CREDA:
Psicopedagogues Atenció Sords: Glòria Cònsol, Montse García , Ester Elipe, Miriam M.

EQUIP DOCENT 2n ESO

Professores de Matemàtiques : Virginia Vallejo, Clara Bernadàs, Glòria Cònsol
Professores de Llengua catalana :
Rosa Pérez, Glòria Cònsol.
Professores de Llengua castellana :
Teresa González, Vanessa Bolangel.
Professors de Tecnologia :
Ferran Rodriguez, Sabina Ferré.
Professor de Ciències Naturals :
Josué Bàrcia.
Professores de Llengua anglesa :
Meritxell Escuder, Eva Garcia.
Professor de Ciències Socials :
Josep Maria Perlasia, Robert Martinez.
Professors de Religió/Ètica :
Carme A., Josep Mª Perlasia, Concepció B, David G, Miriam M.
Professors d’Educació Visual i Plàstica :
Miquel Paton, Marina Estaña.
Professora d’Educació Física :
Mª Jesús de la Rica.
Professora d’Aula d’Acollida:
Marta Serra.
Logopeda CREDA:
Psicopedagogues Atenció Sords:
Núria Reig, Montse García, Ester Elipe, Glòria Cònsol.

EQUIP DOCENT 3r ESO

Professors de Matemàtiques : Josep Obiols, Clara Bernadàs, Tomeu Riera
Professores de Llengua catalana :
Mercè Alvarez, Maite Martí.
Professor de Llengua castellana :
Vanessa Bolangel, Eva Rodriguez
Professors de Tecnologia :
Pau Carceller, Tomeu Riera, Sabina Ferré.
Professors de Biologia i Geologia :
Lluis Fuster, Laura lahoz
Professors de Física i Química:
Lluis Fuster, Susanna Mató.
Professors de Llengua anglesa :
Rosa Lillo, Bruno Menendez, Meritxell Escuder, Gemma Guim
Professores de Ciències Socials :
Pilar Díaz, Maite Martí.
Professors de Religió/Ètica :
Carme Arnau, Josep Mª Perlasia, David Galcerà, Pilar Díaz.
Professora de Música :
María Rosa Molina
Professor d’Educació Física :
Martí Graells
Professora d’Aula d’Acollida:
Marta Serra
Logopedes CREDA:
Psicopedagogues Atenció Sords:
Esther Elipe, Glòria Cònsol, Miriam M.

EQUIP DOCENT 4t ESO

Professors de Matemàtiques : Josep Obiols, Glòria Cònsol
Professora de Llengua catalana :
Mercè Alvarez
Professores de Llengua castellana :
Eva Rodriguez, Vanessa Bolancel
Professor de Tecnologia :
Ferran Rodriguez
Professor de Física i Química:
Lluis Fuster
Professores de Biologia i Geologia:
Laura Lahoz, Susana Mató
Professora de Llengua anglesa :
Rosa Lillo,
Professor de Cultura Clàssica:
Privat Rodriguez
Professores de Ciències Socials:
Carme Arnau, Concepció Bernades
Professora de Música :
Mª Rosa Molina
Professora de Religió :
Carme Arnau
Professors d’Ética:
Concepció Bernades, David Galcerà
Professor d’Educació Visual i Plàstica :
Borja Llopis
Professor Emprenedoria:
Robert Martinez
Professor d’Educació Física :
Martí Graells
Professora d’Aula d’Acollida:
Marta Serra
Logopedes CREDA:
Psicopedagogues Atenció Sords:
Esther Elipe, Núria Reig, Montse Garcia

EQUIP DOCENT 1r BATXILLERAT

Professores de Llengua catalana: Mercè Alvarez, Maite Martí
Professora de Llengua castellana:
Eva Rodriguez
Professors de Llengua anglesa:
Bruno Menendez, Meritxell Escuder, Eva Garcia.
Professor de Filosofia:
David Galcerà
Professora de Ciències per el món C:
Eva Corrons
Professora de C. la Terra i el M. A:
Laura Lahoz
Professors d’Educació física:
Martí Graells, Maria J de la Rica
Professor de Matemàtiques :
Josep Obiols
Professora de Biologia:
Cinta Llop.
Professor de Química:
Lluis Fuster
Professora de Física:
Eva Corrons
Professor de Tecnologia :
Pau Carceller
Professor de Dibuix Tècnic:
Miquel Paton
Professor de Llatí:
Privat Rodriguez
Professora de Literatura Castellana :
Eva Rodriguez
Professor d’Història Contemporània:
Josep Mª Perlasia
Professor de Grec:
Privat Rodriguez
Professor de Matemàtiques Aplicades CCSS:
Antonio Arroyo
Professora d’Organització d’Empreses :
Concepció Bernades
Professora d’Economia:
Concepció Bernades
Professor de Volum:
Borja Llopís
Professora de dibuix artístic:
Montse Casanovas
Professora Cultura audiovisual
: Marina Estaña
Professora Fonaments d’Art I
: Montserrat Casanovas.
Logopedes del CREDA:

EQUIP DOCENT 2n BATXILLERAT

Professora de Llengua catalana: Sònia Pinyol
Professor de Llengua castellana:
Joan Escalona
Professora de Llengua anglesa:
Rosa Lillo
Professor de Filosofia:
David Galcerà
Professor d’Història:
Robert Martinez
Professor de Matemàtiques :
Toni Arroyo
Professora de Biologia:
Cinta Llop
Professor de Química:
Lluis Fuster
Professora de Física:
Eva Corrons
Professora de Ciències de la Terra:
Laura Lahoz
Professor de Llatí:
Privat Rodriguez
Professor de Grec:
Privat Rodriguez
Professora de Literatura Catalana:
Mercè Alvarez
Professor de Matemàtiques Aplicades CCSS:
Toni Arroyo
Professor d’Organització d’Empreses :
David Galcerà
Professora d’Història de l’Art:
Pilar Díaz
Professor de Geografia:
Jesús Martín
Professor Tecnologia Industrial:
Pau Carceller
Professor de Dibuix Tècnic:
Miquel Patón
Professora de Disseny
: Marina Estaña.
Professora Fonaments d’Art:
Marina Estaña
Professora dibuix artístic:
Montse Casanovas
Professor Cultura Audiovisual:
Miquel Patón
Logopedes del CREDA

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ

Marià Arroyo
Yolanda Ontivero

PERSONAL DE SERVEIS

Francisco Barba
Iosu Ruíz
Juani Barceló