Documents Professorat i Tutors/es

Per accedir al contingut d’aquestes carpetes es requereix validació XTEC. (Heu d’entrar amb el correu Xtec)

No es pot accedir amb altres comptes de correu (ni Gmail, ni hotmail, ni Yahoo!, etc)

 

Nom de la Carpeta Documents que conté Enllaç
 Documents a presentar
 • Temporització Curs 2017/18
Carpeta per al tutor
 • Acta entrevista pares
 • Document llibres que falten
 • Document pares reunió inici curs
 • Enquestat de satisfacció xerrada al centre alumnes
 • Expedient acadèmic 1r ESO
 • Expedient acadèmic 1r ESO (edició imprimible)
 • Full encarregats tutoria
 • Full inventari aula
 • Full recollida de dades per al tutor
 • Full registre d’entrevistes trimestral
 • NOFC tutors
 • Normes a tenir en compte a la tutoria
 • Matèries pendents de cursos anteriors (Per actualitzar)
 • Recuperació Global Optativa (Per actualitzar)
 • Recuperació matèries pendents de cursos passats (Per actualitzar)
 folder__carpeta__amarillo_2_psd_by_gianferdinand-d4tmnjb
Servei d’Infermeria
 • Protocol sol·licitud infermera
 • Sol·licitud servei infermeria
 folder__carpeta__amarillo_2_psd_by_gianferdinand-d4tmnjb
Servei de Psicopedagogia
 • Demanda valoració psicopedagogia
 • Horaris atenció Psicopedagogues
 • Protocol sol·licitud psicopedagogia
 folder__carpeta__amarillo_2_psd_by_gianferdinand-d4tmnjb
Documents professorat
 • Professorat Nouvingut
 • Dossier Inici de Curs
 • Full de feina
 • Faltes i justificació professorat
 • Full d’incidències
 • Incidència informàtica
 • Sortides
 • Justificant de faltes Alumnes
 • Recollida alumnes horari lectiu
 • Fotografies alumnes Curs 2017-18
 folder__carpeta__amarillo_2_psd_by_gianferdinand-d4tmnjb