DAW

El perfil professional del títol de tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials i les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.… Llegeix més»

Setembre DAW

Publicades les instruccions per matricular-se, segueix l’enllaç de la imatge, o consulta articles recents del web.
Període de matriculació DAW setembre, matrícula oberta a partir del 30 d’agost.