Sistemes Microinformàtics i Xarxes

SMX

El perfil professional del títol de tècnic o tècnica en sistemes microinformàtics i xarxes queda determinat per la competència general, les competències professionals, personals i socials, i les capacitats clau que s’han d’adquirir, i per la relació de qualificacions del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya incloses en el títol.… Llegeix més»

Calendari Unitats Formatives Curs

A continuació teniu detallat el calendari de inici i final de cada Unitat Formativa dels diferents cursos de Cicles Formatius de Grau Mig de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (CFGM SMX)