En aquest mòdul estudiarem les xarxes d’àrea local.

Actualment ja no hi ha ordinadors aïllats; qualsevol usuari es connecta a la xarxa Internet.
Les empreses tenen els ordinadors connectats mitjançant xarxes locals, per a les comunicacions internes, i enllaços a xarxes externes. I així s'estalvien recursos.