Skip course categories

Skip available courses

Available courses

Enquesta valoració alumnat

Espai pel professorat del centre
ROBOT HUMANOIDE IMAGINA (4ESO)

ROBOT HUMANOIDE IMAGINA (4ESO)

Departament de Tecnologia. 1r ESO.

Departament de Tecnologia. 1r ESO.

Departament de Tecnologia. 1r ESO.

Departament de Tecnologia. 1r ESO.

Espai per treballar la Tecnologia de 2n. d'ESO Taptap

Departament de Tecnologies. 3r ESO

Tecnologia 4t ESO, Grup 1

Tecnologia 4t ESO, Grup 2

Tecnologia 4t ESO, Grup 2

Departament de Tecnologia. Informàtica 4t ESO.

Departament de Tecnologia. Informàtica 4t ESO.

Departament de Tecnologia. Informàtica 4t ESO.

Proposta didàctica de l'assignatura optativa específica d'Informàtica de 4t ESO.

Departament de Tecnologies. Tecnologia Industrial 1r Batxillerat.

Tecnologia Industrial de segon de batxillerat.

Suport al 1r Batxillerat C-T

1r ESO Grup A
Continguts oberts per realitzar consultes
A partir d’una noticia, el naixement d’un nen concebut per ajudar a salvar el seu germà, es generen una sèrie de preguntes a les que caldrà trobar resposta per poder comprendre la situació plantejada. Es tracta d’un itinerari llarg, representa la meitat del primer curs de Biologia de batxillerat.
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Espai del Departament de Ciencies Socials per tots els grups de 1r ESO

Educació Física de 4t ESO

Educació Física de 4t ESO
Optativa d’anatomia aplicada a la dansa i creació
Literatura universal de 1r BAT
Aquest espai està pensat per treballar amb tots vosaltres.