Organigrama

EQUIP DIRECTIU
Direcció
Elisa Altimiras
Cap d’Estudis
Mireia Ribes
Cap d’Estudis Adjunt
Cèsar Riola
Secretària
Meritxell Guillen
Coordinació pedagògica
Núria Foixench

 

CAPS DE DEPARTAMENT
Ciències Socials
Cesar Riola
Llengua Catalana
Josep Mª Freixa
Llengua Castellana
Núria Garcia
Matemàtiques
Mª Àngels Pinyot
Llengües Estrangeres
Carme Ribas
Ciències Naturals
Laura Bacardit
Educació Física
Marta Vilajosana
Tecnologia
David Fernández
Expressió artística
Maria Santamaria
Diversitat
Lídia Biescas

 

COORDINACIONS DE NIVELL
Coordinació 1r d’ESO
Minerva Vázquez
Coordinació 2n d’ESO
Mia Comellas
Coordinació 3r d’ESO
Natàlia Andreu
Coordinació 4t d’ESO
Ester Maruny
Coordinació Batxillerat
Cèsar Riola
ALTRES COORDINACIONS
Coordinador informàtic
Josep Busquet
Coordinador riscos laborals
Sandalio del Río
Coordinadora relacions exteriors
Mercè Pedrosa
Coordinadora estada a l’empresa
Carme Pintó
Coordinador LIC
Josep Mª Freixa
Coordinador WEB
David Fernández