CÀRRECS DE COORDINACIÓ

COORDINACIÓ 1R CICLE ESO Eduard Vendrell
COORDINACIÓ 2N CICLE ESO Mireia Manzanera
COORDINACIÓ BATXILLERAT Antonio López
CAP DEPARTAMENT LL. I L.CATALANA Teresa Guiluz
CAP DEPARTAMENT LL. I L. CASTELLANA Jaume Vives
CAP DEPARTAMENT MATEMÀTIQUES Ignacio Arribas
CAP DEPARTAMENT CIÈNCIES SOCIALS Laura Vicente
CAP DEPARTAMENT LL. ESTRANGERES Rosa Salas
CAP DEPARTAMENT CIÈNCIES EXPERIMENTALS Montse Haro
CAP DEPARTAMENT TECNOLOGIA Esther Llambrich
CAP DEPARTAMENT ORIENTACIÓ PEDAGÒGICA Maria Reis González
CAP DEPARTAMENT ED FÍSICA Sílivia Ortoll
CAP DEPARTAMENT DIBUIX Alicia Lario
CAP DEPARTAMENT CLÀSSIQUES I MÚSICA Albert Andrade
CAP DE SEMINARI FRANCÈS Consol Vilà
COORD. BATXIBAC Consol Vilà
CAP DE SEMINARI FÍSICA I QUÍMICA Araceli Cantalejo
CAP DE SEMINARI FILOSOFIA, ECONOMIA I RELIGIÓ Antonio López
COORDINACIÓ TAC Paco Casasola
COORDINACIÓ D’ACTIVITATS I SERVEIS Sonia Serrano
COORDINACIÓ DE RISCOS Judit Català
COORDINACIÓ USEE Montserrat Comaposada
CAP DEPARTAMENT FP Juan Carlos Requero
COORDINACIÓ BIBLIOTECA Eva Moya