CRITERIS D’AVALUACIÓ

 

Criteris d’Avaluació 1r d’ESO

Criteris d’Avaluació 2n d’ESO

Criteris d’Avaluació 3r d’ESO

Criteris d’Avaluació 4t d’ESO

Criteris d’Avaluació 1r Batxillerat

Criteris d’Avaluació 2n Batxillerat