Cursos disponibles

Curs de llengua catalana per a 2n de batxillerat
Curs a dreçat als alumnes de naturals de 1r ESO
Curs de nutrició de 3r ESO
Curs adreçat als alumnes de 1r d'ESO del curs 12-13
Curs de biologia i geologia de 4rt ESO
Curs de biologia de 2n de batxillerat
Benvinguts al Moodle d'Història Contemporània de 1r. de Batxillerat. Aqui trobareu els recursos necessaris per al desenvolupament de la matèria.
Benvinguts a l'espai de Geografia de Batxillerat. Aquí trobareu informació complementària, així com activitats que us ajudaran al desenvolupament de la matèria
 1. Domini, límits, assimptotes i continuïtat
 2. Derivades
 3. Estudi d'una funció
  • Recta tangent.
  • Intervals de monotonia.
  • Extrems.
  • Gràfica d'una funció.
  • Càlcul de paràmtres.
 4. Optimització.
 5. Sistemes d'equacions lineals.
 6. Programació lineal.

Es treballen els objectius curriculars de matemàtiques de 3r d'ESO amb activitats i recursos de diferents tipus: activitats GeoGebra interactives acompanyades d'exercicis d'observació i reflexió, propostes de treball amb material manipulatiu i treball col·laboratiu amb eines digitals. Els recursos i exercicis van agrupats en paquets SCORM, tots ells catalogats en ARC. Hi ha una selecció d'activitats JClic i alguns Quaderns Virtuals autoavaluables. L'alumnat pot treballar de manera individual, o en petits grups i també és convenient utilitzar la pissarra digital o un projector.

Aquest curs Moodle forma part d'un projecte de creació de material educatiu desenvolupat per Victòria Oliu Subiranas gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Qualsevol observació i suggeriment de millora serà molt benvingut!

Hi ha una versió anterior d'aquest curs a "Matemàtiques 3r d'ESO". El present curs és una actualització, renovació i ampliació de l'anterior.

Autor/a: Victòria Oliu Subiranas
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

Curs en Moodle amb materials i activitats formant un itinerari complet per treballar el currículum de matemàtiques de 4t d'ESO. El curs s'estructura en 9 temes més un desè tema d'ampliació i reforç. Cada tema és una seqüència d'activitats i recursos, enllaços a animacions i altres ajudes a Internet, amb un nucli d'activitats d'aprenentatge per imprimir. Cada tema té propostes per repassar i altres per ampliar. Algunes activitats s'han de fer amb ordinador, i altres a la llibreta, a vegades individualment i a vegades en petits grups col·laboratius. Si es disposa d'ordinadors suficients es pot fomentar l'autonomia personal, permeten a cada alumne/a seguir al seu ritme i triar, amb un cert marge, quines activitats vol fer.

Matemàtiques 4t ESO