Servei de Neteja

La neteja del centre és objecte de contractació pública de forma periòdica. Aquest any es realitza concurs públic per a la concessió de la neteja durant l’any 2017.

Dates importants

  • Data límit de presentació de pliques: Dimarts 29 de Novembre de 2016.
  • Data de reunió de la mesa de contractació: Dimecres 7 de desembre de 2016. Obertura de sobres A i B.

Si no hi ha documentació a esmenar dels sobres A i B ,l’obertura del sobre C es realitzarà en segona sessió continua.

  • Data de reunió de la mesa de contractació: Dimecres 7 de desembre de 2016. Obertura de sobre C.
  • Resolució del contracte Divendres dia 14 de desembre.

Informe de puntuació del Concurs

Resolució del Concurs de Neteja

  • Empresa adjudicataria: Neteja 2000, SCP
  • Objecte del contracte:    Servei de neteja de l’Institut Banús
  • Data de signatura:          21 de desembre de 2016
  • Efectes:                            1/1/2017 al 31/12/2017
  • Import del contracte:       51.229,12 € IVA inclòs