Biblioteca

La biblioteca és un espai de lectura i estudi. Està oberta pels i les alumnes a la segona hora del pati, per tal de fer feines, estudiar o usar el servei de préstec. Durant el primer trimestre, la biblioteca resta oberta per la tarda només els dimarts de 15:00 a 18:00 fins el dia 19 de desemre. A partir del segon trimestre, la biblioteca passarà a estar oberta els dilluns de 15:00 a 18:00. La biblioteca conta amb ordinadors amb connexió a internet a disposició dels alumnes.

Biblioteca-1024x438