Matrícula 1r d’ESO

CALENDARI DE MATRÍCULA

L’alumnat de 1r d’ESO ha de lliurar tota la documentació adjunta de dilluns 12 al divendres 16 de Juny ambdós inclosos.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30
15:00 a17:00 15:00 a17:00

Si ho preferiu podeu passar des de Dilluns 5 per la secretaria del centre a recollir aquesta documentació.

 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Alumnes NOUS o de 1r                     DOCUMENTACIÓ a presentar
 • Autorització per a l’ús i cessió de la imatge.
 • Autorització d’activitats i sortides pedagògiques a Cerdanyola.
 • Full d’informació mèdica i original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • Carta de compromís educatiu.
 • Full de dades i resguard del pagament de la quota de l’AMPA.

Si ha cursat els seus estudis a l’estranger:

 • Certificació acreditativa dels estudis cursats.
Alumnes del CENTRE                      DOCUMENTACIÓ a presentar
 • Fotocòpia del DNI o passaport actualitzat.
 • Full de dades i resguard del pagament de la quota de l’AMPA.
TOTS els alumnes si s’escau              DOCUMENTACIÓ a presentar
 • Autorització per a l’administració de paracetamol
 • Full d’inscripció Associació Esportiva.
 • Sol·licitud d’armariets al centre.

 

NOTA: L’alumnat que no es matriculi durant les dates previstes podrà perdre el dret de plaça.

Trobareu tota la documentació informativa i que cal presentar en aquest enllaç.

El llistat de llibres de text del curs el podreu trobar en aquest enllaç.