Available courses

Administració de NODES 

Curs de l'INTEF copiat el 5 d'abril del 2016

Lloc per compartir documents sobre el curs

Informació general per tot el professorat de l'IES Banús

En aquest curs s'aniran penjant i actualitzant els temes i recursos que es vagin explicant al llarg del curs 2015-16 a Visual i plàstica de 3R d'ESO.

Curs per trobar el material i per poder realitzar activitats mitjançant la plataforma

Curs per trobar el material i algues de les activitats que farem per la plataforma

En aquest espai trobareu tot el relacionat amb les ciències naturals de 1r d'ESO:

- Accés al Science Bits

- Mateiral auxiliar

La "Fiche du film Les Choristes" és obligatòria per tots els alumnes.

Les "fiches de grammaire" són obligatòries per els alumnes suspesos. Els alumnes amb nota final de 5 haurien de fer-les també per començar amb bona base el curs vinent (es valorarà molt positivament!)

Serà la primera nota del trimestre i s´haurà d´entregar tot el primer dia de classe.

En aquest curs podreu accedir als apunts i informacions més importants de tot el que es vagi explicant a classe de Visual i Plàstica durant el curs 2016- 2017.

Aquí trobaràs molt de material, activitats i videos per poder treballar i estudiar les Ciències Socials de 1r d'ESO

Aquí trobareu material de la matèria (diapositives, fitxes i altres)

Salut ! Voilà des matériaux pour compléter votre cours de français. 

Zoología general

Recursos i activitats per aprendre programació amb Scratch.

Materials de la matèria optativa de 1r d'ESO aplicacions web 2.0.

Recursos per estudiar i treballar la matèria de Ciències Socials, Geografia i Història de 1r d'ESO.

Exercicis per preparar la recuperació de la matèria.
Materials de la materia d' educació física de 1es ESO

Continguts de l'àrea de música de Primer d'ESO

Materials i activitats de la matèria de tecnologies de 1r d'ESO.

Aquí es penjaran les feines d'estiu tant per recuperar matèries com per practicar durant l'estiu.

This is the site where you can download the STUDENT'S BOOK for unit 5

https://goo.gl/UGIVQC


In the Mamma Mia project the first activity consists of designing a poster about the musical group Abba. To make this poster you will need to search some information. Answer the questions to find the information that you need for your poster.

1. What is Abba? Who are its members?

2. When did they start their career?

3. When and how did they become famous?

4. What is their first album?

5. What is their first single?

6. What is the single they became famous with?

7. What are the names of its members?

8. When and where were they born?

9. When and how did they meet each other?


Mates útils i divertides

Trobarem resposta a allò que sempre pregunteu: per a què ens servirà això? Plantejareu i resoldreu problemes relacionats amb la vida quotidiana, els oficis (Fuster, pintor, botiguer,….) i també ens divertirem fent jocs i enigmes.


Matériel complémentaire pour les cours de français. 

materials de la matèria educació física per 2n ESO

Materials de suport al temari de 3r d'ESO.

Programa de Tecnologia de 2n de l'ESO.

Full exercicis corregits

Els alumnes de francès han de fer la "fiche" de la peli LOL

S´ha d´entregar el primer dia de classe, tot fet (res en blanc), bona lletra,i bona presentació. Serà la primera nota del curs. 

Per problemes tècnics, no es pot penjar el document al moodle. Però el 29 de juny us vaig enviar un email amb totes les indicacions i el fitxer adjunt. 

Bonnes vacances!

En aquest curs podreu trobar totes les feines d'estiu que heu de fer per recuperar les matèries suspeses a la convocatòria extraordinària de setembre.

(Fer clic a autoinscripció per entrar.)


En aquest curs podreu trobar tota la informació teòrica treballada a classe durant el curs 2016-2017 a la matèria de visual i  plàstica a 3r d'ESO.

Cal fer la fiche du film La Doublure. És obligatori per TOTS els alumnes. S´haurà d´entregar el primer dia de classe i serà la primera nota del curs.

La segona activitat és una redacció en Passé Composé sobre les vacances(100-150 paraules)

Amb aquest curs aprendràs els conceptes d'Estadística unidimensional.

Hi ha un resum de la teoria i els exercicis proposats per practicar.


Documents pour le cours de français de Susana Yuguero et Anna Segura

Fitxes de Català, Castellà, Matemàtiques i Anglès.

Aquí es penjaran les feines d'estiu tant per recuperar matèries com per practicar durant l'estiu.

activitats del curs d'informàtica

TREBALL D'UNA UNITAT DIDÀCTICA DE L'ALUMNAT DEL MÀSTER. ARNAU I MIGUEL

Podreu trobar documents d'informació pels alumnes i les famílies

Material per recuperar el 2º de l'ESO. És convenient parlar amb el professor de 2º de l'ESO de Tecnologia en cas de dubtes.

MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE POUR LE COURS DE FRANÇAIS

Aquí us penjaré els arxius que necessiteu descarregar de la xarxa durant la meva estada al centre.

Suport al curs de matemàtiques de 3r d'ESO

Espècies en perill


During this summer it is a good idea that you do the activities I gave you from your workbook and your student's book. But it would be wonderful if you could also watch some films in English!!!

materials de la matèria educació física per 3r ESO

dossier de física i química pels alumnes amb la física pendent de 3r ESO

Materials de les proves d'avaluació de competències bàsiques a 4t d'ESO per facilitar a alumnat, famílies i professorat de 4t d'ESO el coneixement d'aquestes.

activities for 4 eso students at the Banus secondary school  

materials de suport de la matèria Educació Física de 4t d'ESO

Continguts de la matèria optativa de 4t d'ESO

MATERIAL COMPLEMENTARI PEL CURS 2015-16.
Activitats de Física 1r batxi

Curs adreçat als alumnes de 1r de Batxillerat Tecnològic de l'Institut Banús.

Curs 2016-17.


Los alumnos de nota 5 o suspendidos tienen que hacer TODOS LOS CONTROLES (no trimestrales) realizados durante el curso  a modo de revisión utilizando apuntes y diccionarios. Se deben entregar el primer día de clase, hechos a mano, con buena letra y buena presentación. NO HAY QUE DEJAR NINGÚN EJERCICIO SIN HACER. 

Todos los alumnos deben hacer la ficha sobre la película " la doublure" .  También se entregará el primer día de clase. Frases simples y en francés, claro.

Os recomiendo a todos en general revisar la conjugación verbal en los diferentes tiempos verbales de los verbos trabajados en clase. 

LITERATURA CASTELLANA DE MODALIDAD

Informació sobre el curs.

Arxius i treballs de 1r de Biologia descarregables. Professora Mónica Sola.

Dossier 2013-14

Professeur:  Anna Segua

materials de suport de la matèria Educació Física de Batxillerat
NOTA: La còpia de seguretat restaurada a Alexandria ocupa 37,3 MB. Si voleu descarregar-vos una còpia de seguretat més petita (12,5 MB) cliqueu aquí. Després de restaurar-la haureu de desplegar els recursos IMS: cliqueu sobre cada recurs i tot seguit el botó "Desplega el paquet IMS".

A partir d’una malaltia genètica concreta, la fibrosi quística, s’estudia com canvis en l’estructura d’un gen, d’un fragment de DNA, poden donar com a resultat una malaltia que involucra tot l’organisme.
Es tracta d’un itinerari llarg, representa la meitat del primer curs de Biologia de batxillerat. El material es presenta en un entorn Moodle que el professorat pot descarregar i incloure en la plataforma del seu centre.

El curs conté el material i les activitats en format pdf, que podeu enllaçar als enunciats de tasques o altres activitats de Moodle per tal que l'alumnat lliuri el seu treball i pugui ser valorat i avaluat.

Elaborat amb la col·laboració del CDEC a partir del projecte Salters-Nuffield Advanced Biology. Disponible a l'ARC en forma d'Itinerari i al web del CDEC en forma de material navegable.

Autor/a: Roser Mas; Elena Gayan; Xavier Muñoz; Silvia Lope; Marta Bosch; Mercè Guerrero; Carme Taulés; Àngels Bayo; Fina Vert; Rosa Roig; Àngels Barbé; Sílvia Calvet; Montse Fuentes
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

En aquest curs trobareu material, exàmens i mitjà per lliurar i fer activitats avaluades per al curs 2014-2015

Exercicis classificats per unitats de les PAU

Material descarregable del curs penjat per la professora Mónica Sola.

Curs d'Electrotècnia

Recursos i activitats avaluatives per estudiar i treballar la matèria de GEOGRAFIA de 2n de Batxillerat.

Materials per estudiar la matèria d'Història per al Batxillerat Científic-Tecnològic.

NOTA: La còpia de seguretat restaurada a Alexandria ocupa MB. Si voleu descarregar-vos una còpia de seguretat més petita ( MB) cliqueu aquí. Després de restaurar-la haureu de desplegar els recursos IMS: cliqueu sobre cada recurs i tot seguit el botó "Desplega el paquet IMS".

Aquest itinerari forma part del projecte de batxillerat Biologia en context. Es treballa aquí els continguts relatius al metabolisme, així com l'estructura i funció de glúcids i lípids.
Es proposa començar l'itinerari a partir d’un context (una cursa de ciclisme) que permet que es generin una sèrie de preguntes a les que es donarà resposta a través dels coneixements que es van adquirint al llarg del tema.

El curs conté el material i l'enllaç a les activitats en format pdf, que podeu incloure als enunciats de tasques o altres activitats de Moodle per tal que l'alumnat lliuri el seu treball i pugui ser valorat i avaluat.

Elaborat amb la col·laboració del CDEC a partir del projecte Salters-Nuffield Advanced Biology. Disponible a l'ARC en forma d'Itinerari i al web del CDEC en forma de material navegable.

Autor/a: Silvia Lope; Fernanda Barrena; Lucia Cortinas; Isabel Mendes; Àngels Barbé; Rosa Roig; Roser Mas; Mercè Guerrero; Àngels Bayo Gil; Marta Bosch; Jaume Broto; Roser Bosch; Montse Roca Serrat; Fina Vert Ros; Montserrat Fuertes; Rosa Codolà
Llicència ús: Creative Commons: Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)


Notícies del lloc

Picture of Administrador/a a8045549
Curs 2013-2014
by Administrador/a a8045549 - Saturday, 14 September 2013, 5:20 PM
 

Benvinguts al nou curs, gaudiu-ne !!!

"Educa els nens i no serà necessari castigar els homes." Pitàgores.

(Editat per Xavier Cano de Castro - Missatge original enviat el dissabte, 14 setembre 2013, 11:02)