Beques del MEC Postobligatoria (Batxillerat, CFGM, CFGS, etc.)

Beques convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a estudiants que el curs acadèmic 2017-2018 cursen ensenyaments postobligatoris. Les quanties que es poden atorgar són les següents:
1. Quanties fixes. Seran les següents:
a) Beca de matrícula.
b) Quantia fixa lligada a la renda de l’estudiant.
c) Quantia fixa… Llegeix més»