Currículum

Al Batxillerat, estudis postobligatoris, oferim quatre modalitats que comprenen moltíssimes possibilitats respecte a les sortides professionals i universitàries.

  • Batxillerat Científic
  • Batxillerat Tecnològic
  • Batxillerat Humanístic
  • Batxillerat de Ciències Socials

Les sortides del Batxillerat són diverses: món laboral, món universitari i estudis de cicles de Formació Professional de Grau Superior.

Pots triar el Batxillerat que més t’interessi, per tal d’adquirir maduresa intel•lectual i humana, i també els coneixements i les habilitats que et permetran dur a terme en el futur les teves funcions acadèmiques, professionals i socials amb responsabilitat i competència.

L’objectiu del batxillerat és desenvolupar les teves capacitats per estudiar amb rigor i sentit crític a través de les diverses modalitats que pots triar. També t’iniciem en la recerca, despertant la teva curiositat per aprofundir en un tema concret i donant-te les pautes metodològiques per aconseguir-ho.

El Batxillerat consta de dos cursos acadèmics, cursant matèries comunes i matèries específiques de la modalitat triada.

Al nostre centre oferim també la possibilitat de cursar el Batxillerat en tres cursos.

1r batxillerat (Matèries comunes) 2n batxillerat (Matèries comunes)
Matèries Hores Matèries Hores
Anglès 3 Anglès 3
Català 2 Català 2
Castellà 2 Castellà 2
Ciències del món contemporani 2 Història de la filosofia 3
Filosofia 2 Història 3
Educació física 2 Tutoria 1
Tutoria 1
1r batxillerat (Matèries de modalitat) 2n batxillerat (Matèries de modalitat)
Física 1 4 Física 2 4
Grec  1 4 Grec 2 4
Economia  1 4 Economia 2 4
Matemàtiques 1 4 Matemàtiques 2 4
Matemàtiques aplicades  1 4 Llatí 2 4
Llatí 1 4 Matemàtiques  aplicades  2 4
Química 1 4 Química 2 4
Sociologia i psicologia 4 Història de l’art 4
Francès 4 Tecnologia  2 4
Tecnologia  1
Biologia 1 4 Dibuix tècnic 2 4
Literatura castellana 4 Geografia 4
Història del món 4 Literatura castellana 4
Dibuix tècnic 1 Biologia 2