Batxillerat

COM ES?

Va adreçada als alumnes compresos entre els 16 i els 18 anys i s’estructura en dos cursos acadèmics.

D’acord amb el que s’estableix a l’article 25 de la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) i el seu desplegament, especialment el Decret 82/1996, de 5 de març, el batxillerat consta d’un cicle de dos cursos acadèmics que convencionalment comprenen dels 16 als 18 anys.

Aquests estudis són polivalents, integradors, flexibles i orientadors. A més, pretenen que, en una societat culturalment i tècnicament canviant, es garanteixi la formació integral de l’alumnat, és a dir, la seva maduració intel·lectual i humana, l’adquisició i la integració de nous sabers i habilitats, el contacte amb components fonamentals de la civilització actual —Llengua, Història, Pensament, Ciència, Tecnologia i Art—, l’adquisició d’una metodologia adient i una visió del món des de bases sòlides, a més de preparar per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, homologables amb l’entorn europeu i per a la vida laboral.

EL BATXILLERAT A L’INSTITUT DE BADIA DEL VALLÈS

Al Batxillerat, estudis postobligatoris, oferim quatre modalitats que comprenen moltíssimes possibilitats respecte a les sortides professionals i universitàries.

  • Batxillerat Científic
  • Batxillerat Tecnològic
  • Batxillerat Humanístic
  • Batxillerat de Ciències Socials

Les sortides del Batxillerat són diverses: món laboral, món universitari i estudis de cicles de Formació Professional de Grau Superior.

Pots triar el Batxillerat que més t’interessi, per tal d’adquirir maduresa intel·lectual i humana, i també els coneixements i les habilitats que et permetran dur a terme en el futur les teves funcions acadèmiques, professionals i socials amb responsabilitat i competència.

L’objectiu del batxillerat és desenvolupar les teves capacitats per estudiar amb rigor i sentit crític a través de les diverses modalitats que pots triar. També t’iniciem en la recerca, despertant la teva curiositat per aprofundir en un tema concret i donant-te les pautes metodològiques per aconseguir-ho.

El Batxillerat consta de dos cursos acadèmics, cursant matèries comunes i matèries específiques de la modalitat triada.

CURRÍCULUM COMÚ DE BATXILLERAT

1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Educació Física 2
Filosofia i Ciutadania 2
Ciències per al món contemporani 2
Història de la filosofia 3
Història 3
Tutoria 1 1
Matèria de modalitat 1 4 4
Matèria de modalitat 2 4 4
Matèria de modalitat 3 4 4
Matèria de modalitat 4 4 4
Total 30 30

HORARIS 16/17

1batx

2b