Quota de materials i serveis

En el moment de la matriculació les famílies han d'abonar la quota de materials i serveis que gestiona l'Associació de mares i pares del centre. Gràcies a aquesta quota l’alumnat de l’institut pot gaudir dels següents materials i serveis:

  • Manteniment de la fotocopiadora del centre: totes les fotocòpies i dossiers fotocopiats que reben els alumnes al llarg del curs van a càrrec de l’AMPA.
  • Lliurament de l’agenda escolar pels alumnes d’ESO.
  • Lliurament de la carpeta de l’institut als alumnes que inicien un cicle o etapa al centre (1r i 3r d’ESO, 1r de batxillerat, 1r curs de CFGM i CFGS).
  • Col·laboració en el finançament de la millora de les instal·lacions de l’institut (adquisició d’ordinadors, videoprojectors, reformes de la sala polivalent, materials didàctics, etc.).
  • Finançament de les festes populars (castanyada, carnestoltes, Sant Jordi, etc.) i de diverses activitats que s’organitzen al centre (Jornada d’energies renovables, concurs de fotografia matemàtica, concurs d’emprenedoria, etc.)
  • Col·laboració en el manteniment de la biblioteca-mediateca del centre (contractació d’una bibliotecària i adquisició de fons bibliogràfic).
  • Organització de les activitats de reforç escolar i d'estudi assistit
  • Gestió del lloguer de taquilles (s’han de demanar a la secretaria de l’AMPA).
  • Gestió del préstec de llibres de text per als alumnes que ho requereixin (sol.licituds  degudament justificades per part dels pares o tutors legals).

 

Darrera modificació: dijous, 4 juny 2015, 21:30