Presentació

L'Institut Badalona VII es va crear l'any 1985 a instància de diversos sectors de la ciutat relacionats amb l'ensenyament. Inicialment el centre es va ubicar a les instal·lacions del Conservatori de Badalona i l'any 1988 es va traslladar a l'edifici actual. Durant els seus primers deu anys d'existència, l'institut va ser un centre d'experimentació de l'anomenada Reforma educativa amb la implementació dels estudis de l'ESO, el batxillerat LOGSE i els mòduls de formació professional, precursors dels actuals cicles formatius. L'any 1990 el Departament d'Ensenyament va nomenar l'institut Centre experimental de règim especial. L'any 2000, una vegada generalitzada la Reforma, el Badalona VII és constituït Centre singular amb pla estratègic. Actualment el centre disposa d'un claustre de professorat estable, amb experiència i implicat en projectes d'innovació educativa, amb l'objectiu comú d'oferir al nostre alumnat un servei educatiu de qualitat.

En aquests moments la nostra oferta educativa la formen els estudis d'ESO, batxillerat (modalitats de ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials) i cicles formatius de les famílies d'informàtica (CFGM de sistemes microinformàtics i xarxes) i administrativa (CFGM de gestió administrativa i CFGS d'administració i finances).

La major part de l'alumnat que cursa estudis d'ESO al centre prové de les nostres escoles adscrites: Gitanjali, Jungfrau, Llorens i Artigas, Mercè Rodoreda, Progrés i Ventós Mir. Amb aquestes escoles mantenim una estreta relació, amb una coordinació escola-Institut que va molt més enllà del traspàs d'informació sobre l'alumnat que es matricula a primer d'ESO.

L'alumnat de batxillerat prové en bona part dels que finalitzen 4t d'ESO al nostre centre i es completa amb alumnes provinents d'altres instituts i de centres privats concertats de la ciutat. En el cas dels cicles formatius, la major part de l'alumnat procedeix d'altres instituts de la ciutat i de poblacions properes (Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, poblacions del Maresme).

Pel que fa a les relacions amb les entitats i institucions de l'entorn, mantenim una estreta col·laboració amb un nombre important d'elles. En el cas de l'Ajuntament de Badalona, existeix una intensa relació en múltiples projectes ( Jornades d'energies renovables i medi ambient, Fira de l'Ensenyament de Badalona, Escola del Mar, Escola de Natura, Museu de Badalona, etc.). Altres entitats amb les quals col.laborem són l'Escola Oficial d'Idiomes de Badalona, el Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià i el Consell Esportiu del Barcelonès Nord (Pla Català d'Esport a l'Escola, participació en trobades esportives). Per altra banda, en les nostres instal·lacions es realitzen activitats de formació obertes a les famílies i al professorat d'altres centres.

També cal destacar la relació que manté l'institut amb les empreses del nostre entorn. L'alumnat de cicles formatius realitza el mòdul de formació en centres de treball (FCT) fent pràctiques en empreses privades i en institucions públiques de Badalona i d'altres poblacions properes. Gràcies a la bona feina que es porta a terme des de la coordinació i el tutors de l'FCT , la positiva rebuda i col·laboració de les empreses i la dedicació i responsabilitat de l'alumnat hem aconseguit consolidar aquesta vinculació amb el món empresarial.

Equip directiu

- Director: José Ángel Hernández Santadaría

- Cap d'estudis: Carme Duran Padrós

- Secretària: Susana Arteaga Vázquez

- Coordinadora pedagògica: Núria Jorba Castany

- Cap d'estudis adjunt: Josep Maria Soler Maylinch

Llibre 25è aniversari

Darrera modificació: dilluns, 17 juliol 2017, 21:29