El Servei Comunitari té la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

 Aquest curs de filosofia és una prova pilot de la implementació d'un curs complet en modalitat mixta (ús de la presencialitat i la virtualitat) i la aplicació de la metodologia flipped classroom o classe invertida. 

Recursos i activitats de la matèria alternativa de 2n d'ESO