Aquest curs de filosofia és una prova pilot de la implementació d'un curs complet en modalitat mixta (ús de la presencialitat i la virtualitat) i la aplicació de la metodologia flipped classroom o classe invertida.