Tutors/es i cotutors/es

1r ESO A Frederic Barberà

Joan Cano

1r ESO B Dolors Raich

Pili López

1r ESO C Fidel Florensa

Mireia Pàmies

2n ESO A Pepita Boneu
2n ESO B Blanca Cuñé
3r ESO A Anna Gonzàlez

Roser Sàrries

3r ESO B Sònia Simon

Maricel Pérez

3r ESO C Teresa Porredon

Jordina Grasa

4t ESO A Genoveva Andreva
4t ESO B Imma Callau

Laura Hernando

1r Batx Eva Lajara
2n Batx Rosa Gatius