Claustre professorat

Departament de Llengua catalana i castellana

  • Genoveva Andreva, Pepita Boneu, Sònia Simon
  • Rosa Gatius, Frederic Barberà, Emma Harris

 

Departament d’Experimentals

Toni Mayoral, Ramon Pollina, Jordina Grasa, Josefina Folguera, Marta Cuadros

 

Departament d’Educació física, Visuals i plàstica i Música

Víctor Cairó, Roser Sàrries, Mireia Pàmies

 

Departament de Llengües estrangeres

Laura Hernando, Juliana Martí, Dolors Raich, Teresa Puig, Mercè Castany  i Jana Grassmann (auxiliars de conversa d’Alemany), Peter Savage (auxiliar de conversa d’Anglès).

 

Departament de Matemàtiques

Marina Aguilera, Imma Callau, Joan Cano, Carles Marín, (Mariona Rodríguez), (Josep Ramon Greoles).

 

Departament de Ciències Socials

Pili López, Blanca Cuñé, Teresa Porredon, Fidel Florensa, Eva Lajara,  Esther González, Anna Gonzàlez

 

Departament de Tecnonologia

Xavier Pallàs, Sílvia Pascual, Sílvia Arcas, Maricel Pérez

 

PFI

  • Antoni Martínez
  • Tere Sotelo