Coordinacions centre

Activitats
Mireia Pàmies
Informàtica
Xavier Pallàs
Riscos laborals
Blanca Cuñé
LIC
Pepita Boneu
E.Verdes
Marta Cuadros
Esport a l’Escola
Víctor Cairó
Servei de Mediació
Anna González
Treball de recerca
Imma Callau
Estada a l’Empresa
Jordina Grassa
Pla lectura
Pepita Boneu
Biblioteca.Edu
Teresa Puig
Visibilitat i Comunicació
Pili López