C/T H/S
Matemàtiques-1 Llatí EOE-1
Biologia-1 Tecnologia Industrial-1 Literatura Catalana Història del Món
Química-1 Dibuix Tècnic-1 Grec Mates aplicades
Ciències de la Terra Física-1 Francès-1

Psicologia

Estada a l’Empresa

Economia

1rBatx