Normativa de la biblioteca

HORARI DE LA BIBLIOTECA
 • De dilluns a divendres de 8:30h a 10h i de 12:30h a 14:20h

 

NORMES DE COMPORTAMENT
 • Per al bon funcionament de la biblioteca cal mantenir el silenci, l’ordre i el respecte a la resta de companys.
 • Cal afavorir un ambient de treball adequat.
 • No es por menjar dins de la biblioteca.
 • L’ús del mòbil no està permès dins de la biblioteca.
  • o En cas contrari, s’aplicarà el Reglament de Règim Intern.

 

SERVEI DE PRÉSTEC
 • L’alumnat i l’equip docent del centre poden fer ús del servei de préstec de documents.
 • Es poden agafar en préstec: llibres, revistes i DVD, fins a un màxim de 10 documents:
  • o 6 llibres
  • o 2 revistes
  • o 2 DVD
 • El termini de préstec és d’un mes (30 dies). Hi ha opció de renovar els documents si no hi ha una altra persona que els hagi reservat. Les renovacions seran per 2 setmanes (15 dies).
  • o Es pot demanar pròrroga del préstec a la biblioteca o al correu electrònic biblioteca.instorroja@gmail.com
 • Els llibres s’han de retornar sempre a la biblioteca, en l’horari d’obertura.
 • Hi ha alguns documents exclosos de préstec que només es poden consultar a la biblioteca (enciclopèdies, diccionaris, atles…).