Omet categories de cursos

Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Aquest curs serveix per lliurar els exercicis pràctics al professor

AQUEST CURS SERVEIX PER DONAR INFORMACIÓ ALS ALUMNES I PER LLIURAR PRÀCTIQUES AL PROFESOR

En aquest crèdit aprendrem a crear una empresa des de l'idea de negoci fins tota la documentació i gestions necessaries per posar-la en funcionament,

En aquest curs aprendrem quins són les operacions necessàries per realitzar les tasques d'emmagatzematge en una empresa.

CRÈDIT SÍNTESI

Aquest curs recull la teoria del crèdit 5 i també serveix per lliurar les pràctiques al professor

En aquest curs aprendrem les estratègies de màrqueting basades en les 4 variables del Màrqueting-mix : Preu, Producte, Distribució i Comunicació.

Al final de curs estarem preparats per fer un Pla de Màrqueting, aplicant totes aquestes estratègies.

En aquest curs aprendrem  les técniques d'Investigació de mercats, que l'empresa necessita com a instrument per definir les seves Polítiques de Marqueting, raò per la qual els dos crèdits estan molt relacionats.

Fer un recorregut pels conceptes de joc, esport i oci, tot mostrant diferents opcions per desenvolupar els jocs. Creació de fitxer de jocs per a diferents col·lectius buscant objectius concrets. 

En este espacio se compartirá con los alumnos de 1ESO y 2ESO todo el material dado en clase. Además podrán realizar actividades de refuerzo y ampliación referente a todo lo estudiado durante este curso 2013-14.

4th ESO C - Joan

4th ESO A and B (Joan)

Biologia 2n Bat

3r ESO Biologia i Geologia (A,B,C)

Aquí podreu trobar activitats, vídeos i apunts que us ajudaran per estudiar

Hola,

Aquí és on us aniré penjant els problemes i materials que necessitem durant el curs. Convé que periòdicament reviseu els continguts d'aquesta pàgina per si hi ha alguna cosa nova, sobretot si heu faltat a alguna sessió.

Mercedes Jurjo

BENVINGUTS!!

Aquí és on us aniré penjant regularment apunts i exercicis de cadascun dels temes que anem treballant.

Per qualsevol dubte... Ens veiem a classe!!

Mercedes Jurjo

UF3 RAONAMENT lÒGICO MATEMÀTIC

En aquest Mòdul professional s'estudiarà les bases del desenvolupament social i afectiu de l'infant de 0 a 6 anys.

S'impartiran eines i estratègies pedagògiques que aportaran a l'alumnat una riquesa de continguts teorico pràctics que els ajudaran a descobrir el món afectiu dels infants.

És un mòdul que s'estructura en dos Unitats Formatives:

UF-1. Desenvolupament afectivo-sexual.

UF-2. Desenvolupament social.

M4 METODOLOGIA DEL JOC UF2

Benvinguts alumnes !!

Es tracta d'un curs que preten concienciar del paper capdal que tenen les destreses socials en el marc de l'atenció a persones en situació de dependència.

Coneixement del servei de teleassistència domiciliària.

Format per 6 nuclis formatius.

Aquest Mòdul consta de dues Unitats Formatives.

UF-1: Intervenció socioeducativa amb menors.

UF-2: Intervenció socioeducativa amb famílies.

UF1 ORGANITZACIÓ I TREBALL DOMICILIARI

UF2 GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ECONOMIA AL DOMICILI

HISTORIA 4ESO 2014-15

AULA VIRTUAL DEL GRUP

AULA VIRTUAL DEL GRUP

AULA VIRTUAL DEL GRUP

AULA VIRTUAL DEL GRUP

AULA VIRTUAL DEL GRUP

AULA VIRTUAL DEL GRUP

curs per lliurar exercicis pràctics

Aquests intentaran ser un recurs de moodle per aquells professors que vulguin aprendre nocions bàsiques d'aquest programa. Espero que us serveixi.

Aquest és un curs de moodle per als professors del centre

Omet site news

Site news

(Encara no s'han enviat notícies)