Omet categories de cursos

Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Aquest curs va dirigit a alumnes de 2n de Gestió Administrativa i serveix per lliurar les practiques a la professora.

Aquest curs va dirigit als alumnes de 1r de Gestió Administrativa de MP7  i serveix per lliurar les pràctiques fetes  a la professora.

Curs moodle que serveix per poder lliurar les pràctiques dels alumnes al professor

Aquest curs serveix per lliurar els exercicis pràctics al professor

Curs dedicat a la transmissió d´apunts i exercicis del mòdul.

Elaboració de documentació i textos relacionats amb les funcions més habituals en la professió. Mantenir converses en llengua anglesa en situacions professionals habituals.

Elaborar documentació i textos relacionats amb les funcions de la professió. Mantenir converses en llengua anglesa en situacions professionals diverses.

AQUEST CURS SERVEIX PER DONAR INFORMACIÓ ALS ALUMNES I PER LLIURAR PRÀCTIQUES AL PROFESOR

En aquest curs es mostraran les tècniques de venda més importants

En aquest crèdit aprendrem a crear una empresa des de l'idea de negoci fins tota la documentació i gestions necessaries per posar-la en funcionament,

En aquest curs aprendrem quins són les operacions necessàries per realitzar les tasques d'emmagatzematge en una empresa.

El crèdit de síntesi consisteix en el llençament d'un producte o servei. Heu de realitzar els punts i tasques que us demana cada professor/a en el seu crèdit

CRÈDIT SÍNTESI

Promoció del punt venda

En aquest curs aprendrem les estratègies de màrqueting basades en les 4 variables del Màrqueting-mix : Preu, Producte, Distribució i Comunicació.

Al final de curs estarem preparats per fer un Pla de Màrqueting, aplicant totes aquestes estratègies.

En aquest curs aprendrem  les técniques d'Investigació de mercats, que l'empresa necessita com a instrument per definir les seves Polítiques de Marqueting, raò per la qual els dos crèdits estan molt relacionats.

Diferents documents que ens serviran per preparar la teoria al llarg del curs.

Diferents documents que ens serviran per preparar la teoria al llarg del curs.

L'alumne ha d'adquirir coneixements de les regles bàsiques i les accions tècniques, i practicar aquestes últimes. 

Bases anatòmiques i fisiològiques del cos i del condicionament físic.

Millora de la tècnica de la natació així com el coneixement de diferents activitats aquàtiques amb i sense suport musical.

Fer un recorregut pels conceptes de joc, esport i oci, tot mostrant diferents opcions per desenvolupar els jocs. Creació de fitxer de jocs per a diferents col·lectius buscant objectius concrets. 

Preparació de l'estada del dijous 16 d'Abril.

Llegir-ho i entendre-ho.

Tindreu una avaluació després de Setmana Santa.

Valoració en el trimestre 20% de la nota d'Esports d'Equip.

Obligació assistir a la trobada.

* Material en castellà.

* Els enllaços dels videos complementen el power point. També mirar-los.

Preparació de l'estada del dijous 16 d'Abril.

Llegir-ho i entendre-ho.

Tindreu una avaluació després de Setmana Santa.

Valoració en el trimestre 20% de la nota d'Esports d'Equip.

Obligació assistir a la trobada.

* Material en castellà.

* Els enllaços dels videos complementen el power point. També mirar-los.

Documents sobre el reglament, tècnica i metodologia a treballar en el beisbol

Trobarem diferents documents sobre les diferents modalitats de l'Hoquei i el Floorball.

Apunts i documents sobre el temari treballat a les sessions pràctiques i  clases teòriques  de Bàsquet.

En este espacio se compartirá con los alumnos de 1ESO y 2ESO todo el material dado en clase. Además podrán realizar actividades de refuerzo y ampliación referente a todo lo estudiado durante este curso 2013-14.

Listening-Tapescripts

Material

4th ESO C - Joan

4th ESO D - Hector

4th ESO A and B (Joan)

Ciències de la Terra i Medi Ambient II

4t ESO BIOLOGIA I GEOLOGIA GRUP 2

3r ESO Biologia i Geologia (A,B,C)

Aquí podreu trobar activitats, vídeos i apunts que us ajudaran per estudiar

Aquest curs consta de tres unitats didàctiques que es desenvoluparan al llarg dels tres trimestres a raó d'una hora a la setmana. La primera unitat és Funcions, la segona és Estadística i la tercera és Probabilitat.

Hola,

Aquí és on us aniré penjant els problemes i materials que necessitem durant el curs. Convé que periòdicament reviseu els continguts d'aquesta pàgina per si hi ha alguna cosa nova, sobretot si heu faltat a alguna sessió.

Mercedes Jurjo

BENVINGUTS!!

Aquí és on us aniré penjant regularment apunts i exercicis de cadascun dels temes que anem treballant.

Per qualsevol dubte... Ens veiem a classe!!

Mercedes Jurjo

MÒDUL 03: Atenció higiènica

Materials per la matèria (llibre de text,   llibres de lectura, materials addicionals):

 

Ortega Pérez, A. “Atenció higiènica” Editorial Altamar.   ISBN: 978-84-15309-29-1

 

Què farem (Objectiu general o idea   bàsica):

 

Estudi de la higiene de l’usuari i del   seu entorn

 

Temes generals què tractarem (contingut):

 

UF1.- Higiene personal (33 h)

UF2.- Higiene de l’entorn (33 h)

 

Activitats obligatòries a realitzar   (exàmens, treballs a entregar, deures,...):

 

Totes les activitats del mòdul són de   caràcter obligatori

 

Càlcul de la qualificació trimestral:

 

Cada trimestre serà introduïda la nota de   les unitat formatives finalitzades

 

 

Càlcul de la qualificació final i   criteris de recuperació:

 

La nota final es calcularà segons la   següent fórmula:

 

Qfinal = (QUF1 + QUF2)/2

 

Solament s’aplicarà la fórmula anterior   si totes les unitats formatives tenen una qualificació de 5 o superior. La   nota final s’obté a partir de la nota real (no arrodonida de cada UF.

En el cas que no es superés una unitat   formativa es realitzarà una prova d’avaluació de recuperació la setmana   següent a la finalització de la unitat formativa. Cas que no es recuperi,   l’alumne/a tindrà l’oportunitat de presentar-se a una segona convocatòria al   mes de juny, de caràcter voluntari.

 

Observacions importants:

 

El fet de no assistir al 20% de les hores   d’una unitat formativa de forma injustificada és causa de pèrdua de l’avaluació   contínua.

 

 

Mòdul de síntesi

UF1 ORGANITZACIÓ I TREBALL DOMICILIARI

UF2 GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE L'ECONOMIA AL DOMICILI

UF3 RAONAMENT lÒGICO MATEMÀTIC

Les habilitats socials són aptituds de màxima importància en la vida personal i professional de les persones, especialment en aquells àmbits en els que es treballa amb grups. En  aquest mòdul volem conscienciar-vos d'aquesta realitat i proporcionar-vos tots els recursos necessaris per millorar la vostra competència social en la relació amb les vostres amistats, la família, les companyes i companys de feina, els vostres infants,... en definitiva, amb totes aquelles persones amb les que us relacioneu.

M4 METODOLOGIA DEL JOC UF2

HISTORIA 4ESO 2014-15

curs per lliurar els exercicis pràctics al professor

AULA VIRTUAL DEL GRUP

AULA VIRTUAL DEL GRUP

AULA VIRTUAL DEL GRUP

AULA VIRTUAL DEL GRUP

AULA VIRTUAL DEL GRUP

AULA VIRTUAL DEL GRUP

curs per lliurar exercicis pràctics al profesor

Aquests intentaran ser un recurs de moodle per aquells professors que vulguin aprendre nocions bàsiques d'aquest programa. Espero que us serveixi.

Aquest és un curs de moodle per als professors del centre

Treball de Recerca


Omet site news

Site news

(Encara no s'han enviat notícies)