Skip available courses

Available courses

Curso de lengua y literatura castellana correspondiente al libro Nuevo Azacán (Castellnou)

Curs complementari a les classes de matemàtiques de 1r d'ESO.

Curs complementari a les classes de matemàtiques de 2n d'ESO.

Curs complementari a les classes de matemàtiques del 3r curs d'ESO.

Activities and resources to practice and improve the productive and receptive skills in English in a communicative way

El Projecte de recerca està dirigit a l’alumnat de quart d’ESO i està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca que l’alumnat haurà de realitzar entorn un tema i que té com a finalitat última la realització d'un treball escrit que haurà d'exposar oralment.

Només per alumnes que han triat Religió

Programa de la materia de Lengua y Literatura de 4º de ESO. Zorzal (Castellnou)

Curs complementari a les classes de matemàtiques de 4t d'ESO.

El Projecte de recerca està dirigit a l’alumnat de quart d’ESO i està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca que l’alumnat haurà de realitzar entorn un tema i que té com a finalitat última la realització d'un treball escrit que haurà d'exposar oralment.

Activities and resources to practice and improve the productive and receptive skills in English in a communicative way

Curs corresponent a la matèria de Biologia de 1r de Batxillerat

Curs complementari a les classes de matemàtiques de 1r de Batxillerat CT.

Activities to improve the receptive and communicative skills in English

Activities and resources to improve the receptive and communicative skills in English.
Keeping up to date with the latest news and events reported around the world

Curs d'Història de la Filosofia corresponent a la matèria de 2n de Batxillerat

Programa correspondiente al Curso de Acceso a Ciclos de Grado Superior (CAS) correspondiente a la asignatura de Lengua Castellana

Tutoria

Activities and resources to improve the receptive skills- basically reading - and the productive skills, mainly focus on writing

This course is designed to improve the communicative skills in English and to get a better insight into the functioning of the language. 

La formació en centres de treball

Curs d'aplicacions avançades de l'office a 2n curs del CFGS Administració i finances

UF-1- TECNOLOGIA I COMUNICACIONS DIGITALS.

UF-2- ORDINOGRAFIA I GRAVACIÓ DE DADES.

UF-3- TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ ESCRITA I NUMÈRICA.

UF-1- INNOVACIÓ EMPRESARIAL I EMPRENEDORIA.

UF-2- EMPRESA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

UF-3- ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

UF-4- FISCALITAT EMPRESARIAL BÀSICA.

En una empresa es generen moltes operacions de compravenda, caldrà estudiar el seu funcionament. Per altra banda,  s'han de gestionar molt bé els estocs i també tenir present les declaracions fiscals que se'n deriven d'aquestes operacions.

M7 - Tractament informàtic de la informació (2a part). Curs: 2013-14 (Carme Trepat)

A aquest curs moodle se li aplica la mateixa llicència que els materials originals dels quals s'ha fet adaptació per a moodle:

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)

Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

M8- Operacions administratives de supor. Curs 2013-14. (Carme Trepat)

A aquest curs moodle se li aplica la mateixa llicència que els materials originals dels quals s'ha fet adaptació per a moodle:

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)

Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

ESTACIONS TRANSFORMADORS I REGLAMENT

IInstal·lacions domòtiques

To offer a wide range of  technical vocabulary, activities and websites to improve the receptive and communicative skills in English

Enquestes PAT Cicles Formatius