Available courses

Activities and resources to practice and improve the productive and receptive skills in English in a communicative way

Activitats complementàries per al curs de llengua catalana i literatura de 4t d'ESO

El Projecte de recerca està dirigit a l’alumnat de quart d’ESO i està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca que l’alumnat haurà de realitzar entorn un tema i que té com a finalitat última la realització d'un treball escrit que haurà d'exposar oralment.

Conjunt d'activitats complementàries i de reforç del Mòdul A4 de Tècniques administratives bàsiques del PIP d' " Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic "

Continguts i activitats complementàries i de suport del Mòdul A del PIP " Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic"

Curs d'Història de la Filosofia corresponent a la matèria de 2n de Batxillerat

Tutoria

Activities and resources to improve the receptive skills- basically reading - and the productive skills, mainly focus on writing

M8- Operacions administratives de supor. Curs 2013-14. (Carme Trepat)

A aquest curs moodle se li aplica la mateixa llicència que els materials originals dels quals s'ha fet adaptació per a moodle:

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)

Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

Estudiarem:

L'organització del departament de RRHH i les funcions d'aquest.

L'expedient personal on es reflecteix l'historial laboral de cada treballador a l'empresa.

Les fonts de reclutament, el dret laboral, el contracte de treball, la jornada laboral, el sistema de la SS, el salari  i el rebut de salaris(casos pràctics), liquidació i ingrés de retencions(IRPF) i cotitzacions(SS), modificació, suspensió i extinció del CT.

Prevenció de riscos laborals.

Qualitat i documents de control: control d'assistència,protecció mediambiental,qualitat i RRHH.

En una empresa es generen moltes operacions de compravenda, el nostre objectiu serà estudiar el seu funcionament. Per altra banda,  s'han de gestionar molt bé els estocs i també tenir present les declaracions fiscals que se'n deriven d'aquestes operacions, qüestions que també treballarem al llarg del curs.

A aquest curs moodle se li aplica la mateixa llicència que els materials originals dels quals s'ha fet adaptació per a moodle:

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)

Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

M8- Operacions administratives de supor. Curs 2013-14. (Carme Trepat)

A aquest curs moodle se li aplica la mateixa llicència que els materials originals dels quals s'ha fet adaptació per a moodle:

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)

Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

This course is designed to improve the communicative skills in English and to get a better insight into the functioning of the language. 

La formació en centres de treball