PAU

Informació general (web universitats i recerca)

Per calcular la nota d’admissió, s’escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau que s’aplicaran per a l’accés a la universitat, s’especifiquen a continuació:

Ponderacions i correspodències estudis

Notes de tall 2016