Qui és qui

Els estudiants de l’institut estan representants pels seus delegats d’aula i pels representants al consell escolar i al consell escolar municipal.

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar i és on es decideixen els temes de govern del centre, els alumnes hi tenen tres representants que s’escullen en eleccions.

En consell escolar municipal es tracten els temes relacionats amb l’educació d’Alella. Hi són representats tots els centres educatius del poble. Els alumnes de l’Institut d’Alella hi tenen sis representants, els tres representants al consell escolar i tres escollits cada dos anys entre els delegats i subdelegats.

INS Alella
Delegats, subdelegats i representants dels alumnes pel curs 2015-2016