La nostra història

El setembre del curs 2015-2016, creem aquest espai web amb nodes amb la intenció que hi tinguin cabuda totes les iniciatives i sensibilitats de la nostra comunitat educativa, posar a l’abast de tothom tots els recursos digitals que ofereix el nostre centre i visualitzar la nostra comunitat d’aprenentatge.

Durant el primer any d’aplicació d’aquest nou projecte:

  • Vam crear l’espai web i vam integrar totes les eines digitals del nostre centre com el moodle, els blocs, els llibres digitals, la intranet, les xarxes socials… per construir la nostra comunitat d’aprenentatge.
  • Els estudiants es van organitzar i van decidir iniciar el blog del Consell de delegats i delegades i el blog Pansifica‘t que és gestionat per estudiants del CFGS Màrqueting i Publicitat en el món del vi.
  • Vam començar a utilitzar aquesta nova eina per a la comunicació de les activitats que es realitzen al nostre centre juntament amb les entitats amb què col·laborem.

Durant el primer trimestre d’aquest curs la nostra comunitat d’aprenentatge ha continuat creixent:

  • Hem millorat la nostra organització per coordinar-nos millor i aportar noves idees per millorar la participació i la visualització de les activitats i projectes que duem a terme amb la complicitat de les entitats amb les quals col·laborem. Per una banda, els estudiants han creat la comissió web dels estudiants i, per altra banda, el centre ha format la comissió TAC.
  • Hem començat a publicar amb més regularitat entrades de l’activitat del dia a dia del nostre institut i hem començat a aplicar una guia d’estil per curar els continguts, tenint en compte la necessitat de visualitzar també la bona feina de les entitats amb les quals col·laborem.
  • De forma progressiva, més membres de la nostra comunitat d’aprenentatge, especialment estudiants i professorat, s’impliquen en la tasca de redactar o curar continguts relacionats amb els esdeveniments del nostre institut. Posteriorment, l’equip de publicació s’encarrega de revisar-los i publicar-los.

Al segon trimestre sorgeixen noves iniciatives:

Durant el tercer trimestre esperem continuar implicant a més membres de la nostra comunitat d’aprenentatge en la construcció de la nostra identitat digital tenint en compte les diferents inquietuds i sensibilitats de la comunitat educativa. Per tant, us convidem a fer-nos arribar les vostres propostes mitjançant la comissió web dels estudiants i/o la comissió TAC del nostre institut.

Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra col·laboració ;) !