La nostra comunitat d’aprenentatge

Els objectius de la nostra comunitat d’aprenentatge són els següents:

  1. Fomentar la participació.
  2. Difondre les activitats que es realitzen al nostre centre tot visualitzant la feina de les entitats amb què col·laborem.
  3. Visualitzar els concursos en els quals participem i els nostres projectes.
  4. Promoure l’ús de metodologies actives a l’aula com l’aprenentatge cooperatiu, l’ús de dispositius mòbils, la gamificació o la classe invertida, entre d’altres.
  5. Introduir la cultura audiovisual a l’aula mitjançant activitats en les quals els estudiants hagin de presentar les seves creacions en format de vídeo.
  6. Fomentar l’ús d’eines del núvol i/o apps tenint en compte els drets d’autor.
  7. Conscienciar de la necessitat de crear o curar continguts, a més de consumir-los.