Informació bàsica per a tothom sobre el moodle del centre i sobre l'Institut Agustí Serra i Fontanet

informació a visitant Informació adreçada a qualsevol visitant del moodle de l'Institut Agustí Serra i Fontanet
Logo de l'Ins. Agustí Serra Orientació adreçada a professors sobre recursos del moodle i organització de l'Àgora per a l'Institut Agustí Serra i Fontanet.
Girasol de juliol

Sessió divulgativa sobre l'agora per a professors de l'Institut Agustí Serra i Fontanet.
(2 juliol 2013 / 18 setembre 2013)