Informació bàsica per a tothom sobre el moodle del centre i sobre l'Institut Agustí Serra i Fontanet

  • Logo de l'Ins. Agustí Serra Orientació adreçada a professors sobre recursos del moodle i organització de l'Àgora per a l'Institut Agustí Serra i Fontanet.
  • Girasol de juliol

    Sessió divulgativa sobre l'agora per a professors de l'Institut Agustí Serra i Fontanet.
    (2 juliol 2013 / 18 setembre 2013)

  • informació a visitant Informació adreçada a qualsevol visitant del moodle de l'Institut Agustí Serra i Fontanet
    Guest access: Informació a visitant