Projectes de Centre

Aprenentatge i servei (3r d’ESO)

  • Hemodonació 
  • Fundació Ulszheimer 
  • Centre Respir 

Projectes de convivència (3r ESO)

  • Mediació
  • Apadrinaments

Aprenentatge i Servei (4t ESO)

  • Suport Educatiu a les Escoles Adscrites
  • Banc d’Aliments
  • Fundació Sunyol