Càrrecs curs 2017-2018

EQUIP DIRECTIU

Directora Aracel·li Cabrero
Cap d’estudis Gemma Pagerols
Secretari Francesc Marquès
Coordinadora pedagògica Imma Coma

 

 

 

 

COMISSIÓ D’IMPULS

Coordinadora de primer i segon d’ESO Teresa Verdaguer
Coordinadora de tercer i quart d’ESO Pilar Doñate
Coordinadora de batxillerat Eugènia Verger
Directora Aracel·li Cabrero
Cap d’estudis Gemma Pagerols
Coordinadora pedagògica Imma Coma

REPRESENTANTS DEL CONSELL ESCOLAR

Gemma Cabot, Aracel·li Cabrero, Francesc Marquès, Cesc Moliné, Gemma Pagerols, Isabel Riera i Ester Roca.

ORIENTACIÓ PEDAGÒGICA

Imma Coma

TUTORIES

1rA ESO Eulàlia Casamada 1resoa@insviladegracia.cat
1rB ESO Ricard Pérez 1resob@insviladegracia.cat
1rC ESO María Martín 1resoc@insviladegracia.cat
2nA ESO Begoña Compañón / Dora Valentín 2nesoa@insviladegracia.cat
2nB ESO M. Pilar Isla 2nesob@insviladegracia.cat
3rA ESO Raül Sanchís 3resoa@insviladegracia.cat
3rB ESO Juanjo Rastrollo 3resob@insviladegracia.cat
4tA ESO Elena Alvarez 4tesoa@insviladegracia.cat
4tB ESO Jordi Ocaña 4tesob@insviladegracia.cat
1rA BTX Consol Alonso 1rbatxa@insviladegracia.cat
1rB BTX Manel Montesinos 1rbatxb@insviladegracia.cat
2nA BTX Rosa Gurrera 2nbatxa@insviladegracia.cat
2nB BTX Joan Carles Tió 2nbatxb@insviladegracia.cat

CAPS DE DEPARTAMENT/SEMINARI

Català Teresa Verdaguer
Castellà Joan Carles Tió
Llengües estrangeres Consol Alonso
Matemàtiques Cesc Moliné
Biologia i geologia Pilar Doñate
Física i química Evaristo Peñalba
Tecnologia Lourdes Franquès
Ciències socials M. Elena Álvarez
Educació física Manel Montesinos
Educació visual i plàstica Isabel Riera
Música Begoña Compañón / Dora Valentín

ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

Coordinació Estada a l’Empresa
 Ricard Pérez
Coordinació Activitats i Serveis  Mercè Pau
Coordinació Pla d’Esport  Manel Montesinos
Coordinació Informàtica  Lourdes Franqués
Coordinació Lingüística  Mercè Pau
Coordinació Mediació  Imma Coma
Coordinació Moodle/Intranet  Mar Vara
Coordinació Web  Isabel Riera
Coordinació Riscos Laborals  Ester Roca
Coordinació Biblioteca  Juanjo Rastrollo
Manteniment Tallers  Departaments