Càrrecs curs 2017-2018

EQUIP DIRECTIU

Directora Aracel·li Cabrero
Cap d’estudis Gemma Pagerols
Secretari Francesc Marquès
Coordinadora pedagògica Imma Coma

 

 

 

 

COORDINACIONS DE CICLE

Coordinadora de primer d’ESO Eulàlia Casamada
Coordinador de segon d’ESO Joan Boloix
Coordinador de tercer d’ESO Pau Acordagoicoechea
Coordinador de quart d’ESO Gemma Cabot
Coordinadora de batxillerat Ester Roca

 

 

 

 

 

REPRESENTANTS DEL CONSELL ESCOLAR

Gemma Cabot, Aracel·li Cabrero, Francesc Marquès, Cesc Moliné, Gemma Pagerols, Isabel Riera i Ester Roca.

ORIENTACIÓ PEDAGÒGICA

Marc Vendrell i Imma Coma

AULA D’ACOLLIDA

Eva Adell

TUTORIES

1rA ESO Eva Barbeito 1resoa@insviladegracia.cat
1rB ESO Teresa Verdaguer 1resob@insviladegracia.cat
1rC ESO Joan Marc Marsal 1resoc@insviladegracia.cat
2nA ESO Joan Boloix 2nesoa@insviladegracia.cat
2nB ESO Raül Sanchis 2nesob@insviladegracia.cat
3rA ESO Mercè Mitjans 3resoa@insviladegracia.cat
3rB ESO Pau Acordagoicoechea 3resob@insviladegracia.cat
4tA ESO Gemma Cabot 4tesoa@insviladegracia.cat
4tB ESO Meritxell Blazquez 4tesob@insviladegracia.cat
1rA BTX Herminia Alsina 1rbatxa@insviladegracia.cat
1rB BTX Ricard Pérez 1rbatxb@insviladegracia.cat
2nA BTX Míriam Sadurní 2nbatxa@insviladegracia.cat
2nB BTX Elena Álvarez 2nbatxb@insviladegracia.cat
Aula d’Acollida Eva Adell aulaacollida@insviladegracia.cat

CAPS DE DEPARTAMENT/SEMINARI

Català Teresa Verdaguer
Castellà Joan Carles Tió
Llengües estrangeres Consol Alonso
Matemàtiques Cesc Moliné
Biologia i geologia Eulàlia Casamada
Física i química Evaristo Peñalba
Tecnologia Lourdes Franquès
Ciències socials M. Elena Álvarez
Educació física Manel Montesinos
Educació visual i plàstica Isabel Riera
Música Joan Marc Marsal

ALTRES CÀRRECS DE COORDINACIÓ

Coordinació Estada a l’Empresa
 Ricard Pérez
Coordinació Activitats i Serveis  Gemma Cabot
Coordinació Pla d’Esport  Manel Montesinos
Coordinació Informàtica  Lourdes Franqués
Coordinació Lingüística Teresa Verdaguer
Coordinació Mediació  Imma Coma
Coordinació Moodle/Intranet  Mar Vara
Coordinació Web  Isabel Riera
Coordinació Riscos Laborals  Ester Roca
Coordinació Biblioteca  Juanjo Rastrollo
Manteniment Tallers  Departaments