Calendari final de curs 2n batxillerat

 • 10-15 maig: s’aturaran les classes per tal que els alumnes de 2n de batxillerat
  puguin fer els darrers exàmens en les millors condicions possibles: exàmens
  d’una hora i mitja per tenir temps suficient, i amb prou estona entre un examen
  i un altre per poder descansar i preparar-se pel proper. Això garantirà, a més a
  més, que els alumnes puguin seguir totes les classes amb plena atenció fins el
  darrer moment (horaris d’exàmens).
 • 18-23 maig: hi haurà els exàmens de suficiència on els alumnes tindran ocasió
  de recuperar els trimestres pendents. L’alumnat que ho tingui tot aprovat, podrà
  començar a organitzar-se per preparar la selectivitat.
 • 23 maig: festa de graduació a les 20h al casal d’Ullastrell.
 • 25 maig 12.30h: es lliuraran les qualificacions finals i es donaran les instruccions
  per fer la matrícula de les PAU (data límit 31 de maig). El període de reclamacions
  serà el mateix divendres 25 i el dilluns 28 de maig.
 • 25 – 29 maig: els alumnes suspesos que vulguin presentar-se a la convocatòria
  extraordinària de recuperació han de comunicar a secretaria de quines matèries
  es voldran examinar.
 • 28 maig – 11 juny: classes preparatòries per a les PAU en l’horari habitual de
  classe; el divendres 8 de juny a les 11.30h cal que tot l’alumnat que es presenti
  a les PAU assisteixi al centre ja que es comunicaran els tribunals assignats per a
  realitzar les PAU i com hi anirem.
 • 12, 13 i 14 juny: PAU.
  Els alumnes que no hagin superat el 2n de batxillerat, tindran aquests mateixos
  dies la convocatòria extraordinària per superar les matèries pendents (horaris
  d’exàmens al web). Lliurament de notes el 25 de juny, reclamacions 25 i 26 de
  juny.