LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEGES A L’INSTITUT DE VILADECAVALLS

L’Institut de Viladecavalls té la necessitat de contractar un servei de neteges pel proper any 2018. Per accedir a la documentació que regeix aquesta contractació i a tota la informació sobre la licitació us podeu dirigir al propi institut, a la secretaria del centre dins l’horari de 9 del matí a les 14:00 del migdia. Entre les dates 13 i 24 de novembre.

Propaganda web i Prescripcons tècniques

Davant la convocatòria de vaga d’estudiants del 25 i 26 d’octubre

Davant la convocatòria de vaga d’estudiants del 25 i 26 d’octubre voldríem fer una sèrie de reflexions i recordatoris:

  1. És una vaga d’estudiants i no de professors. El centre atendrà i garantirà el normal desenvolupament de les classes per a aquells alumnes que no desitgin secundar la vaga.
  2. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen dret a fer vaga.
  3. La resta d’alumnes menors d’edat necessiten l’autorització dels pares o tutors legals per poder fer vaga.

Adjuntem la normativa aprovada per Consell Escolar que regula aquest dret de vaga de l’alumnat.

La direcció.

Dret de vaga

Davant la convocatòria de vaga general per demà 3 d’octubre

Davant la convocatòria de vaga general per demà 3 d’octubre de 2017 dirigida a tots els treballadors i treballadores del sector públic i privat de Catalunya, la previsió d’incidència de seguiment d’aquesta convocatòria en el nostre institut és del 90% del professorat i personal d’administració i serveis.

Per aquest motiu i tot i complir amb la normativa de serveis mínims establerta pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, no podem garantir una bona atenció de l’alumnat ni el funcionament normal del centre.

Per aquest motiu, us demanem que, independentment de la vostra posició davant la situació actual, tingueu en compte que no podrem atendre els vostres fills i filles amb normalitat i us agrairíem que demà no els porteu al centre.

La direcció.

Davant la convocatòria de vaga d’estudiants

Davant la convocatòria de vaga d’estudiants, l’Institut de Viladecavalls vol recordar la normativa vigent al respecte (veure document adjunt).

Aquesta convocatòria s’adreça als estudiants de secundària i NO AL PROFESSORAT i per tant, el funcionament normal de les classes estarà garantit.

Si voleu més informació sobre els motius de la convocatòria podeu consultar les pàgines dels sindicats d’estudiants.

La direcció de l’institut.

DOCUMENT Dret de vaga

Lliurament d’ordinadors curs 17/18

Les famílies que van sol·licitar la compra de l’ordinador del seu fill o fills al nostre centre, han de fer l’ingrés dels diners que li resten per pagar al número de compte bancari BBVA de TIC MULTIMEDIA SL:

ES91-0182-8318-89-0201512593.

Aquest pagament ha de fer-se com a molt tard el dia 25 de setembre El lliurament de l’ordinador es farà el dilluns 25 de setembre al vestíbul del centre dins un horari establert per curs:

Recordeu que per recollir l’ordinador heu de portar el rebut bancari conforme s’ha fet l’ingrés de la resta de diners que mancaven per pagar i signar el full d’acceptació de la normativa del centre referida a l’ús d’aquest ordinador. Si l’ordinador no el ve a buscar la persona que ha fet el pagament, a més a més s’haurà de portar omplert el document on es cedeix el permís de recollida a una altra persona. En el cas de que alguna família no hagués ingressat els diners, els pot portar a l’hora de recollir l’ordinador, demanen que s’intenti no optar per aquesta opció, doncs provoca molta lentitud en el lliurament dels ordinadors a les famílies.

NOTA:  Si alguna família no recorda quina quantitat de diners ha d’ingressar per finalitzar el pagament de l’ordinador pot consultar-ho al següent número de telèfon:

  • TIC MULTIMEDIA (Javier): 93 780 66 63/644151543

Document de cessió de recollida de l’ordinador

Document normativa d’ús de l’ordinador