Preinscripció - Cicles formatius

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS (SMX)

CURS  2017/18       

2017

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Maig

16

17

18

19

22

23

24

Presentació de les sol·licituds: del 16 al 24 de maig.

Horari de Secretaria per formalitzar la preinscripció: Matí de les 8.30 a les 13’30 hores (de dilluns a divendres). Tarda de dilluns i dimarts de 16 a 17 hores.

Documents que cal presentar

Documentació identificativa

  • Sol·licitud de preinscripció, que trobareu als centres docents o a la pàgina www.gencat.cat/preinscripcio. 
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a. Si és estranger NIE.
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor (si l’alumne és menor d’edat).
  • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació (si l’alumne és menor d’edat).
  • Original i fotocòpia de la TIS de l’alumne.

Documentació acadèmica

  • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés o de la qualificació de la prova d’accés.
  • En el cas d’alumnes amb l’ESO acabada, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, en el cas d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
  • Si l’alumne/a encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.

La falsedat de les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 17/18, la invalidació dels centres de prioritat que puguin correspondre.

Calendari de preinscripció i matriculació del curs 17/18 :


1

Publicació de l’oferta inicial

12 de maig

2

Presentació de sol·licituds

Del 16 al 24 de maig

3

Publicació llistes amb el barem provisional

6 de juny

4

Termini per presentar reclamacions


Del 7 al 9 de juny

5

Publicació de les llistes amb el barem definitiu

14 de juny

6

Sorteig del número per al desempat

15 de juny

7

Publicació de l'oferta final

30 de juny

8

Publicació de les llistes d'alumnat admès

3 de juliol

9

Període de matrícula

De l’4 l'11 de juliol


Darrera modificació: dimecres, 3 maig 2017, 12:10