Preinscripció - Batxillerat

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

CURS  2017/18       

2017

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Maig

16

17

18

19

22

23

24

Presentació de les sol·licituds: del 16 al 24 de maig.

Horari de Secretaria per formalitzar la preinscripció: Matí de les 8.30 a les 13.30 hores (de dilluns a divendres). Tarda de dilluns i dimarts de 16 a 17 hores.

Documents que cal presentar


Si no es presenta tota la documentació que es demana no es podrà formalitzar la preinscripció.

 1. La sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament a qualsevol centre docent o a la pàgina web gencat.cat/preinscripció.

 2. Fotocòpia del DNI de l’alumne/a. Si és estranger passaport o NIE.

 3. Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor. Si són estrangers passaport o NIE. (Si l'alumne/a és menor d'edat)

 4. Fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació. (Sí l'alumne/a és menor d'edat)

 5. Fotocòpia de la TIS (tarjeta d’identificació sanitària) de l’alumne.

 6. Certificació acadèmica de la qualificació mitjana obtinguda a l'ESO (calculada amb dos decimals). Si encara l'està cursant, certificació de la nota mitjana dels cursos ja avaluats definitivament..

També cal aportar la documentació acreditativa dels diferents criteris específics, generals i complementaris de baremació. Només s’ha de presentar si s’al·leguen.

Criteris específics

 • Adscripció al centre. Els centres adscrits a l’Institut de Vidreres són el Institut de Maçanet de la Selva i l'Institut de Sils.

Criteris generals

 • Existència de germans matriculats o pares o tutors que treballen al centre (40 punts).
 • Proximitat al centre.
  • Domicili familiar dins l’àrea de proximitat (30 punts). Si el domicili familiar no és el que consta al DNI s’ha d’acreditar l’actual domicili amb un certificat d’empadronament.
  • Treball dins l’àrea de proximitat (20 punts). S’ha d’acreditar amb un certificat del lloc de treball.
 • Beneficiaris de l’ajut de renda mínima d’inserció (10 punts). S’ha de presentar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció.
 • Disminució igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germans (10 punts). S’ha d’acreditar amb el certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar Social i Família.

Criteris complementaris

 • Família nombrosa o monoparental (15 punts). S’ha d’acreditar amb el carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs (10 punts). S’ha d’acreditar amb un certificat mèdic.
 • Si el pare, la mare, el tutor/a o un germà/na han estat escolaritzats en el centre (5 punts).

La falsedat de les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 17/18, la invalidació dels centres de prioritat que puguin correspondre.

Calendari de preinscripció i matriculació del curs 17/18 :Presentació de sol·licituds

Del 16 al 24 de maig

1

Publicació llista amb barem provisional

6 de juny

2

Termini per presentar reclamacions

Del 7 al 9 de juny

3

Publicació de la llista un cop resoltes les reclamacions

14 de juny

4

Sorteig del número per al desempat

15 de juny

5

Publicació de la llista ordenada definitiva

19 de juny

6

Publicació de l'oferta final

30 de juny

7

Publicació de la llista de l'alumnat admès

3 de juliol

8

Període de matrícula ordinària

Del 4 a l' 11 de juliol

9

Període de matrícula extraordinària pels pendents d’exàmens de setembre

Del 6 al 8 de setembre


Baixeu el document en pdf

Darrera modificació: dimecres, 3 maig 2017, 12:07